Skip to main content
عَنِ ٱلْيَمِينِ
sağdan
وَعَنِ
ve
ٱلشِّمَالِ
soldan
عِزِينَ
ayrı ayrı gruplar halinde

`ani-lyemîni ve`ani-şşimâli `izîn.

Diyanet Isleri:

İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Sağdan ve soldan parçaparça ve bölükbölük.

2 Adem Uğur

Bölük bölük sağından ve solundan (gelip etrafını sarıyorlar).

3 Ali Bulaç

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

4 Ali Fikri Yavuz

Sağdan ve soldan bölük bölük...

5 Celal Yıldırım

(36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ?

6 Diyanet Vakfı

Bölük bölük sağından ve solundan(gelip etrafını sarıyorlar)

7 Edip Yüksel

Sağdan, soldan gruplar halinde...

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Sağdan ve soldan bölük bölük.

9 Fizilal-il Kuran

Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar.

10 Gültekin Onan

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

11 Hasan Basri Çantay

(36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar.

12 İbni Kesir

Sağdan ve soldan halka halka olarak.

13 İskender Ali Mihr

Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde.

14 Muhammed Esed

sağdan ve soldan kalabalıklar halinde (sana gelerek)?

15 Muslim Shahin

Bölük bölük sağından ve solundan.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(36-37) Artık ne var o kâfir olanlara ki senin cihetine koşarlar. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan.

17 Rowwad Translation Center

Sağdan soldan, bölük bölük.

18 Şaban Piriş

(36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar?

19 Shaban Britch

Sağdan soldan, bölük bölük gruplar halinde (oturup, seninle konuşuyorlar).

20 Suat Yıldırım

O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.

21 Süleyman Ateş

Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip etrafını sarıyorlar)?

22 Tefhim-ul Kuran

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Sağdan ve soldan parçalar halinde.