Skip to main content
فَٱصْبِرْ
şimdi sen sabret
صَبْرًا
bir sabırla
جَمِيلًا
güzel

faṣbir ṣabran cemîlâ.

Diyanet Isleri:

Güzel güzel sabret;

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Artık sabret güzel bir sabırla.

2 Adem Uğur

(Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

3 Ali Bulaç

Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

4 Ali Fikri Yavuz

O halde (Ey Rasûlüm, o kâfirlerin eziyetlerine) güzel bir sabır ile sabret; (çünkü azabın inme zamanı yaklaşmıştır).

5 Celal Yıldırım

Artık sen, güzelce sabret (de neticeyi bekle).

6 Diyanet Vakfı

(Resulüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

7 Edip Yüksel

Şimdi sen güzelce sabret.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O halde güzel bir sabır ile sabret.

9 Fizilal-il Kuran

Şimdi sen güzelce sabret.

10 Gültekin Onan

Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

11 Hasan Basri Çantay

(Habîbim) sen (şimdilik) güzel bir sabr ile katlan.

12 İbni Kesir

Öyleyse Sen, güzel güzel sabret.

13 İskender Ali Mihr

Artık güzel bir sabırla sabret.

14 Muhammed Esed

Bu nedenle, (sen ey iman eden), bütün sıkıntılara sabırla katlan!

15 Muslim Shahin

(Rasûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(5-6) Artık güzelce bir sabr ile sabret. Şüphe yok ki, onlar onu uzak görürler.

17 Rowwad Translation Center

Öyleyse sen de güzel bir sabırla sabret!

18 Şaban Piriş

Öyleyse sen, güzel bir sabırla sabret.

19 Shaban Britch

Öyleyse sen, güzel bir sabırla sabret!

20 Suat Yıldırım

O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır.

21 Süleyman Ateş

Şimdi sen güzelce sabret.

22 Tefhim-ul Kuran

Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Artık güzel bir sabırla sabret!