Skip to main content
ٱلسَّمَآءُ
gök
مُنفَطِرٌۢ
yarılır
بِهِۦۚ
onun sebebiyle
كَانَ
olmuştur
وَعْدُهُۥ
O'nun va'di
مَفْعُولًا
mutlaka yapılmıştır

essemâü münfeṭirum bih. kâne va`dühû mef`ûlâ.

Diyanet Isleri:

O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.

2 Adem Uğur

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah´ın vâdi mutlaka yerine gelir.

3 Ali Bulaç

Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir.

4 Ali Fikri Yavuz

O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.

5 Celal Yıldırım

Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O´nun va´di mutlaka yerine gelir.

6 Diyanet Vakfı

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vadi mutlaka yerine gelir.

7 Edip Yüksel

Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

9 Fizilal-il Kuran

O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah´ın sözü kesinlikle yerine gelir.

10 Gültekin Onan

Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O´nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.

11 Hasan Basri Çantay

Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va´di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.

12 İbni Kesir

Gök, onunla yarılmış ve O´nun vaadi yerini bulmuştur.

13 İskender Ali Mihr

Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O´nun (Allah´ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).

14 Muhammed Esed

göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah´ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?

15 Muslim Shahin

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah´ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev´izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

17 Rowwad Translation Center

O günün dehşetiyle gökyüzü yarılacak, O'nun vaadi mutlaka yerine gelecektir.

18 Şaban Piriş

O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.

19 Shaban Britch

Gökyüzü bile onunla (o günün şiddetinden dolayı) yarılacaktır. Onun vaadi mutlaka yerine gelir.

20 Suat Yıldırım

O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vâdi mutlaka gerçekleşir.

21 Süleyman Ateş

Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allah'ın va'di mutlaka yapılmıştır.

22 Tefhim-ul Kuran

Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O´nun va´di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.