Skip to main content
ثُمَّ
sonra
عَبَسَ
surat astı
وَبَسَرَ
kaşlarını çattı

ŝümme `abese vebesera.

Diyanet Isleri:

Sonra kaşlarını çattı, suratını aştı;

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra kaşını çattı, suratını astı,

2 Adem Uğur

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.

3 Ali Bulaç

Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

4 Ali Fikri Yavuz

Sonra (söyliyecek söz bulamadığından) suratını astı ve kaşlarını çattı.

5 Celal Yıldırım

Sonra kaşını çatıp yüzünü ekşitti.

6 Diyanet Vakfı

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.

7 Edip Yüksel

Sonra surat astı, kaşlarını çattı.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra kaşını çattı, surat astı.

9 Fizilal-il Kuran

Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı.

10 Gültekin Onan

Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

11 Hasan Basri Çantay

Sonra (ümîdsizliğinden ve öfkesinden) kaşlarını çatdı, suratını asdı.

12 İbni Kesir

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.

13 İskender Ali Mihr

Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti.

14 Muhammed Esed

sonra kaşlarını çatarak dik dik süzer,

15 Muslim Shahin

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(22-23) Sonra kaşını çattı, suratını astı. Sonra gerisine döndü ve böbürlendi.

17 Rowwad Translation Center

Sonra da kaşlarını çatıp, surat astı.

18 Şaban Piriş

Sonra kaşlarını çatıp, surat astı.

19 Shaban Britch

Sonra kaşlarını çatıp, surat astı.

20 Suat Yıldırım

Derken suratını astı, kaşlarını çattı...

21 Süleyman Ateş

Sonra surat astı, kaşlarını çattı,

22 Tefhim-ul Kuran

Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı.