Skip to main content
بَلِ
doğrusu
ٱلَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوا۟
inkar eden(ler)
فِى
içindedirler
تَكْذِيبٍ
bir yalanlama

beli-lleẕîne keferû fî tekẕîb.

Diyanet Isleri:

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Kafir olanlar, zaten de yalanlamaya dalmışlardır.

2 Adem Uğur

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

3 Ali Bulaç

Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

4 Ali Fikri Yavuz

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

5 Celal Yıldırım

Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk´ı) yalanlamakta..

6 Diyanet Vakfı

Doğrusu inkarcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

7 Edip Yüksel

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

9 Fizilal-il Kuran

Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

10 Gültekin Onan

Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

11 Hasan Basri Çantay

Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

12 İbni Kesir

Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.

13 İskender Ali Mihr

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

14 Muhammed Esed

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

15 Muslim Shahin

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

17 Rowwad Translation Center

Hayır, bu kâfir olanlar hâlâ yalanlamaktadırlar.

18 Şaban Piriş

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

19 Shaban Britch

Kâfir olanlar yalanlayıp duruyorlar.

20 Suat Yıldırım

Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

21 Süleyman Ateş

Doğrusu, nankörler bir yalanlama içindedirler.

22 Tefhim-ul Kuran

Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.