Skip to main content

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْۚ  ( الحاقة: ٢٦ )

walam
وَلَمْ
dan tidak
adri
أَدْرِ
aku mengetahui
مَا
apa
ḥisābiyah
حِسَابِيَهْ
perhitungan

Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh. (al-Ḥāq̈q̈ah 69:26)

Artinya:

Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. (QS. [69] Al-Haqqah : 26)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan terhadap diriku.