Skip to main content

ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௧௭௮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ   ( البقرة: ١٧٨ )

O you who believe[d]!
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
நம்பிக்கையாளர்களே!
Prescribed
كُتِبَ
கடமையாக்கப் பட்டுள்ளது
for you
عَلَيْكُمُ
உங்கள் மீது
(is) the legal retribution
ٱلْقِصَاصُ
பழிவாங்குதல்
in (the matter of) the murdered
فِى ٱلْقَتْلَىۖ
கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்காக
the freeman
ٱلْحُرُّ
சுதந்திரமானவன்
for the freeman
بِٱلْحُرِّ
சுதந்திரமான வனுக்குப் பதிலாக
and the slave
وَٱلْعَبْدُ
இன்னும் அடிமை
for the slave
بِٱلْعَبْدِ
அடிமைக்குப்பதிலாக
and the female
وَٱلْأُنثَىٰ
இன்னும் பெண்
for the female
بِٱلْأُنثَىٰۚ
பெண்ணுக்குப்பதிலாக
But whoever
فَمَنْ
எவர்
is pardoned
عُفِىَ
மன்னிக்கப்பட்டது
[for it]
لَهُۥ
அவருக்கு
from
مِنْ
இருந்து
his brother
أَخِيهِ
தன் சகோதரன்
anything
شَىْءٌ
ஏதேனும்
then follows up
فَٱتِّبَاعٌۢ
பின்பற்றுதல்
with suitable
بِٱلْمَعْرُوفِ
கண்ணியமான முறையில்
[and] payment
وَأَدَآءٌ
இன்னும் நிறைவேற்றுதல்
to him
إِلَيْهِ
அவரிடம்
with kindness
بِإِحْسَٰنٍۗ
நன்றி அறிதலுடன்
That (is)
ذَٰلِكَ
அது
a concession
تَخْفِيفٌ
சலுகை
from
مِّن
இருந்து
your Lord
رَّبِّكُمْ
உங்கள் இறைவன்
and mercy
وَرَحْمَةٌۗ
இன்னும் அருள்
Then whoever
فَمَنِ
இன்னும் எவர்
transgresses
ٱعْتَدَىٰ
வரம்பு மீறினார்
after that
بَعْدَ ذَٰلِكَ
அதற்குப் பின்னர்
then for him
فَلَهُۥ
அவருக்கு
(is) a punishment
عَذَابٌ
வேதனை
painful
أَلِيمٌ
துன்புறுத்தக் கூடியது

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal unsaa bil unsaa; faman 'ufiya lahoo min akheehi shai'un fattibaa'um bilma'roofi wa adaaa'un ilaihi bi ihsaan; zaalika takhfeefum mir rahbikum wa rahmah; famani' tadaa ba'da zaalika falahoo 'azaabun aleem (al-Baq̈arah 2:178)

Abdul Hameed Baqavi:

நம்பிக்கையாளர்களே! கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்காக பழிவாங்குவது உங்கள்மீது கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. (ஆகவே, கொலை செய்யப்பட்டவன்) சுதந்திரமானவனாயின் (அவனை கொலை செய்த) சுதந்திரமானவனையே, (கொலை செய்யப்பட்டவன்) அடிமையாயின் (அவனை கொலை செய்த அந்த) அடிமையையே, (கொலை செய்யப்பட்டவள்) பெண்ணாயின் (கொலை செய்த அந்தப்) பெண்ணையே நீங்கள் கொலை செய்துவிடுங்கள். (ஆயினும், பழிவாங்கும் விஷயத்தில்) ஒரு சிறிதேனும் அ(க் கொலையுண்ட) வனுடைய சகோதரரால் மன்னிக்கப்பட்டுவிட்டால், மிக்க கண்ணியமான முறையைப் பின்பற்றி (அவனைக் கொலை செய்யாது விட்டு) விடவேண்டும். (பழிவாங்குவதற்குப் பதிலாகக் கொலையாளி ஒரு தொகையைத் தருவதாக ஒப்புக் கொண்டிருந்தால், அந்த நஷ்டஈட்டைத்) தயக்கமின்றி நன்றியோடு அவன் செலுத்திவிட வேண்டும். இ(வ்வாறு நஷ்டஈட்டை அனுமதித்திருப்ப)து உங்கள் இறைவனுடைய சலுகையும், அருளுமாகும். இ(வ்வாறு நஷ்ட ஈட்டைப் பெற்றுக் கொண்ட)தற்குப் பின் எவரேனும் வரம்பு மீறி (நஷ்டஈடு கொடுத்த கொலையாளியைத் துன்புறுத்தி)னால் அவனுக்கு (மறுமையில்) மிக்க துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு.

English Sahih:

O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered – the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks from his brother [i.e., the killer] anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him [i.e., the deceased's heir or legal representative] with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that will have a painful punishment. ([2] Al-Baqarah : 178)

1 Jan Trust Foundation

ஈமான் கொண்டோரே! கொலைக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ளது- சுதந்திரமுடையவனுக்குச் சுதந்திரமுடையவன்; அடிமைக்கு அடிமை; பெண்ணுக்குப் பெண் இருப்பினும் (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது (முஸ்லிம்) சகோதரனா(கிய கொலையுண்டவனின் வாரிசுகளா)ல் ஏதும் மன்னிக்கப்படுமானால், வழக்கமான முறையைப் பின்பற்றி (இதற்காக நிர்ணயிக்கப் பெறும்) நஷ்ட ஈட்டைக் கொலை செய்தவன் பெருந்தன்மையுடனும், நன்றியறிதலுடனும் செலுத்திவிடல் வேண்டும் - இது உங்கள் இறைவனிடமிருந்து கிடைத்த சலுகையும், கிருபையுமாகும்; ஆகவே, இதன் பிறகு (உங்களில்) யார் வரம்பு மீறுகிறாரோ, அவருக்குக் கடுமையான வேதனையுண்டு.