Skip to main content

ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் வசனம் ௭

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۤءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۤءَ تَأْوِيْلِهٖۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘوَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ  ( آل عمران: ٧ )

He
هُوَ
அவன்
(is) the One Who
ٱلَّذِىٓ
எப்படிப்பட்ட
revealed
أَنزَلَ
இறக்கினான்
to you
عَلَيْكَ
உம்மீது
the Book
ٱلْكِتَٰبَ
வேதத்தை
of it (are) Verses
مِنْهُ ءَايَٰتٌ
அதில்/வசனங்கள்
absolutely clear they (are)
مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ
பொருள் தெளிவானவை/அவை
the foundation (of) the Book
أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ
அடிப்படை/வேதம்
and others
وَأُخَرُ
இன்னும் வேறு
(are) allegorical
مُتَشَٰبِهَٰتٌۖ
பொருள் தெரியாதவை
Then as for those
فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
ஆகவே/எவர்கள்
in their hearts
فِى قُلُوبِهِمْ
தங்கள் உள்ளங்களில்
(is) perversity
زَيْغٌ
கோணல்
[so] they follow
فَيَتَّبِعُونَ
பின்பற்றுகிறார்கள்
what
مَا
எதை
(is) allegorical
تَشَٰبَهَ
பொருள் தெரிய முடி யாமல்ஆகிவிட்டது
of it
مِنْهُ
அதில்
seeking
ٱبْتِغَآءَ
தேடி
[the] discord
ٱلْفِتْنَةِ
குழப்பத்தை
and seeking
وَٱبْتِغَآءَ
இன்னும் தேடி
its interpretation
تَأْوِيلِهِۦۗ
அதன் விளக்கத்தை
And not knows
وَمَا يَعْلَمُ
இன்னும் அறியமாட்டார்
its interpretation
تَأْوِيلَهُۥٓ
அதன் விளக்கத்தை
except
إِلَّا
தவிர
Allah
ٱللَّهُۗ
அல்லாஹ்
And those firm
وَٱلرَّٰسِخُونَ
தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள்
in [the] knowledge
فِى ٱلْعِلْمِ
கல்வியில்
they say
يَقُولُونَ
கூறுவார்கள்
"We believe
ءَامَنَّا
நம்பிக்கை கொண்டோம்
in it
بِهِۦ
அதை
All
كُلٌّ
எல்லாம்
(is)
مِّنْ
இருந்து
from
عِندِ
இடம்
our Lord"
رَبِّنَاۗ
எங்கள் இறைவன்
And not will take heed
وَمَا يَذَّكَّرُ
இன்னும் நல்லறிவுபெறமாட்டார்
except
إِلَّآ
தவிர
men (of) understanding
أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ
அறிவுள்ளவர்கள்

Huwal lazeee anzala 'alaikal Kitaaba minhu Aayaatum Muh kamaatun hunna Ummul Kitaabi wa ukharu Mutashaabihaatun faammal lazeena fee quloobihim ziyghun fa yattabi'oona ma tashaabaha minhubtighaaa 'alfitnati wabtighaaa'a taaweelih; wa maa ya'lamu taaweelahooo illal laah; warraasikhoona fil 'ilmi yaqooloona aamannaa bihee kullum min 'indi Rabbinaa; wa maa yazzakkaru illaaa ulul albaab (ʾĀl ʿImrān 3:7)

Abdul Hameed Baqavi:

(நபியே!) அவனே இவ்வேதத்தையும் உங்கள்மீது இறக்கி வைத்தான். இதில் முற்றிலும் தெளிவான பொருள் கொண்ட வசனங்களும் இருக்கின்றன. இவைதான் இவ்வேதத்தின் அடிப்படையாகும். மேலும், (உங்களுக்கு) முழுமையான பொருள் தெரிய முடியாத வசனங்களும் இருக்கின்றன. எவர்களுடைய உள்ளங்களில் மாறுபாடு இருக்கிறதோ அவர்கள் தெளிவற்ற பொருள்களுடைய வசனங்களையே தேடிப் பின்பற்றுவார்கள். குழப்பத்தை உண்டுபண்ணக் கருதியும் அதை (தங்களின் தவறான நோக்கத்திகேற்ப) மாற்றுவதற்காகவும் இவ்வாறு செய்கின்றனர். ஆயினும், இதன் உண்மைக் கருத்தை அல்லாஹ்வையன்றி ஒருவரும் அறிய மாட்டார்கள். உறுதிமிக்க கல்விமான்களோ (அதன் கருத்து தங்களுக்கு முழுமையாக விளங்காவிட்டாலும்) இதனையும் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம். (இவ்விருவகை வசனங்கள்) அனைத்தும் எங்கள் இறைவனிடமிருந்து வந்தவைதான் என்று கூறுவார்கள். அறிவுடையவர்களையன்றி மற்ற எவரும் (இவைகளைக் கொண்டு) நல்லுபதேசம் அடைய மாட்டார்கள்.

English Sahih:

It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] precise – they are the foundation of the Book – and others unspecific. As for those in whose hearts is deviation [from truth], they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation [suitable to them]. And no one knows its [true] interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, "We believe in it. All [of it] is from our Lord." And no one will be reminded except those of understanding. ([3] Ali 'Imran : 7)

1 Jan Trust Foundation

அவன்தான் (இவ்) வேதத்தை உம்மீது இறக்கினான். இதில் விளக்கமான வசனங்களும் இருக்கின்றன. இவை தான் இவ்வேதத்தின் அடிப்படையாகும். மற்றவை (பல அந்தரங்கங்களைக் கொண்ட) முதஷாபிஹாத் (என்னும் ஆயத்துகள்) ஆகும்; எனினும் எவர்களுடைய உள்ளங்களில் வழிகேடு இருக்கிறதோ அவர்கள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக முதஷாபிஹ் வசனங்களின் விளக்கத்தைத் தேடி அதனைப் பின்பற்றுகின்றனர். அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு எவரும் அதன் உண்மையான விளக்கத்தை அறியமாட்டார்கள். கல்வியில் உறுதிப்பாடு உடையவர்கள் அவை அனைத்தும் எங்கள் இறைவனிடமிருந்து வந்தவைதான். நாங்கள் அதை நம்பிக்கை கொள்கிறோம், என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். அறிவுடையோரைத் தவிர மற்றவர்கள் இதைக்கொண்டு நல்லுபதேசம் பெறமாட்டார்கள்.