Skip to main content

ஸூரத்துஷ் ஷூறா வசனம் ௩௪

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍۙ   ( الشورى: ٣٤ )

Or
أَوْ
அல்லது
He could destroy them
يُوبِقْهُنَّ
அவற்றை அவன் அழித்து விடுவான்
for what they have earned;
بِمَا كَسَبُوا۟
அவர்கள் செய்தவற்றின் காரணமாக
but He pardons
وَيَعْفُ
இன்னும் மன்னித்து விடுகிறான்
[from] much
عَن كَثِيرٍ
அதிகமான தவறுகளை

Aw yoobiqhunna bimaa kasaboo wa ya'fu 'an kaseer (aš-Šūrā 42:34)

Abdul Hameed Baqavi:

அவர்களின் (தீய) செயலின் காரணமாக, அவைகளை (கடலில்) அழித்திருப்பான். ஆயினும், அவர்(களின் அனேகக் குற்றங்)களை மன்னித்து விடுகின்றான்.

English Sahih:

Or He could destroy them for what they earned; but He pardons much. ([42] Ash-Shuraa : 34)

1 Jan Trust Foundation

அல்லது அவர்கள் சம்பாதித்த (தீ)வினையின் காரணத்தினால் அவற்றை அவன் மூழ்கடிக்கச் செய்து விடுவான்; மேலும் அவன் பெரும்பாலானவற்றை மன்னித்தருளுகிறான்.