Skip to main content

ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௧௨

۞ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًاۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ   ( المائدة: ١٢ )

And certainly
وَلَقَدْ
திட்டமாக
took
أَخَذَ
வாங்கினான்
Allah
ٱللَّهُ
அல்லாஹ்
a Covenant
مِيثَٰقَ
உறுதிமொழி
(from the) Children (of) Israel
بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
இஸ்ரவேலர்களின்
and We appointed
وَبَعَثْنَا
இன்னும் அனுப்பினோம்
among them
مِنْهُمُ
அவர்களிலிருந்து
two (and) ten
ٱثْنَىْ عَشَرَ
பன்னிரெண்டு
leaders
نَقِيبًاۖ
தலைவரை
And said
وَقَالَ
இன்னும் கூறினான்
Allah
ٱللَّهُ
அல்லாஹ்
"Indeed, I (am)
إِنِّى
நிச்சயமாக நான்
with you
مَعَكُمْۖ
உங்களுடன்
if you establish
لَئِنْ أَقَمْتُمُ
நீங்கள் நிலைநிறுத்தினால்
the prayer
ٱلصَّلَوٰةَ
தொழுகையை
and give
وَءَاتَيْتُمُ
இன்னும் நீங்கள் கொடுத்தீர்கள்
the zakah
ٱلزَّكَوٰةَ
ஸகாத்தை
and you believe
وَءَامَنتُم
இன்னும் நம்பிக்கை கொண்டீர்கள்
in My Messengers
بِرُسُلِى
என் தூதர்களை
and you assist them
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
இன்னும் அவர்களுக்கு உதவிபுரிந்தீர்கள்
and you loan
وَأَقْرَضْتُمُ
இன்னும் நீங்கள் கடன் கொடுத்தால்
(to) Allah
ٱللَّهَ
அல்லாஹ்விற்கு
a loan goodly
قَرْضًا حَسَنًا
கடன்/அழகியது
surely I will remove
لَّأُكَفِّرَنَّ
நிச்சயமாக அகற்றிடுவேன்
from you
عَنكُمْ
உங்களைவிட்டு
your evil deeds
سَيِّـَٔاتِكُمْ
உங்கள் பாவங்களை
and I will surely admit you
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
இன்னும் நிச்சயமாக நுழைப்பேன்/உங்களை
(to) gardens
جَنَّٰتٍ
சொர்க்கங்களில்
flow
تَجْرِى
ஓடும்
from underneath them
مِن تَحْتِهَا
இருந்து/அதன் கீழே
the rivers
ٱلْأَنْهَٰرُۚ
நதிகள்
But whoever
فَمَن
எவர்
disbelieved
كَفَرَ
நிராகரிப்பார்
after
بَعْدَ
பின்னர்
that
ذَٰلِكَ
இதற்கு
among you
مِنكُمْ
உங்களில்
then certainly
فَقَدْ
திட்டமாக
he strayed
ضَلَّ
வழி தவறிவிட்டார்
(from the) right
سَوَآءَ
நடு (நேரான)
way
ٱلسَّبِيلِ
வழி

Wa laqad akhazal laahu meesaaqa Banee Israaa'eela wa ba'sanaa minhumus ani 'ashara naqeebanw wa qaalal laahu innee ma'akum la'in aqamtumus Salaata wa aataitumuz Zakaata wa aamantum bi Rusulee wa'azzartumoohum wa aqradtumul laaha qardan hasanal la ukaffiranna 'ankum saiyiaatikum wa la udkhilan nakum Jannaatin tajree min tahtihal anhaar; faman kafara ba'da zaalika minkum faqad dalla sawaaa'as Sabeel (al-Māʾidah 5:12)

Abdul Hameed Baqavi:

நிச்சயமாக இஸ்ராயீலின் சந்ததிகளிடம் அல்லாஹ் உறுதிமொழி வாங்கியிருக்கின்றான். அன்றி, அவர்களிலிருந்தே பன்னிரண்டு தலைவர்களை (அப்போஸ்தலர்களை) நாம் அனுப்பி இருக்கின்றோம். (அவ்வாறு உறுதிமொழி வாங்கிய சமயத்தில் அவர்களை நோக்கி) "நிச்சயமாக நான் உங்களுடனேயே இருக்கின்றேன். நீங்கள் தொழுகையை(த் தவறாது) கடைப்பிடித்து, ஜகாத்தும் கொடுத்து, என் தூதர்களை நம்பிக்கை கொண்டு, அவர்களுக்கு உதவியும் புரிந்து, (கஷ்டத்திலிருப்பவர்களுக்கு) அல்லாஹ்வுக்காக அழகான முறையில் கடன் கொடுத்தால், நிச்சயமாக நான் (இவைகளை) உங்களுடைய பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாக்கி வைத்து, தொடர்ந்து நீரருவிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சுவனபதிகளிலும் உங்களை நுழைய வைப்பேன்" என்று அல்லாஹ் கூறினான். ஆகவே, உங்களில் எவரேனும் இதற்குப் பிறகும், நிராகரிப்பவராக ஆகிவிட்டால் நிச்சயமாக அவர் நேரான வழியில் இருந்து தவறிவிட்டார்.

English Sahih:

And Allah had already taken a covenant from the Children of Israel, and We delegated from among them twelve leaders. And Allah said, "I am with you. If you establish prayer and give Zakah and believe in My messengers and support them and loan Allah a goodly loan, I will surely remove from you your misdeeds and admit you to gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that has certainly strayed from the soundness of the way." ([5] Al-Ma'idah : 12)

1 Jan Trust Foundation

நிச்சயமாக அல்லாஹ் இஸ்ராயீலின் சந்ததியினர் இடத்தில் உறுதி மொழி வாங்கினான்; மேலும் அவர்களிலிருந்து பன்னிரண்டு தலைவர்களை அனுப்பியுள்ளோம். இன்னும் (உறுதி மொழி வாங்கியபோது) அல்லாஹ் கூறினான்| “நிச்சயமாக நான் உங்களுடனேயே இருக்கின்றேன்; நீங்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்தி, ஜகாத்தும் கொடுத்து, என் தூதர்களை விசுவாசித்து, அவர்களுக்கு உதவியும் புரிந்து, அல்லாஹ்வுக்காக அழகிய கடனும் கொடுப்பீர்களானால் நிச்சயமாக நான் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்து சதா நீரருவிகள் தாழாலே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சுவனபதிகளில் உங்களை நுழைய வைப்பேன்; எனவே இதற்குப் பின்னரும், உங்களில் எவரேனும் (இம்மார்க்கத்தை) நிராகரிப்பின் நிச்சயமாக அவர் நேரான வழியிலிருந்து தவறிவிட்டார்.”