Skip to main content

ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௨

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْۘا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  ( المائدة: ٢ )

O you who believe!
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
நம்பிக்கையாளர்களே
(Do) not violate
لَا تُحِلُّوا۟
ஆகுமாக்காதீர்கள்
(the) rites
شَعَٰٓئِرَ
அடையாளங்களை
(of) Allah
ٱللَّهِ
அல்லாஹ்வின்
and not the month
وَلَا ٱلشَّهْرَ
இன்னும் மாதத்தை
the sacred
ٱلْحَرَامَ
புனிதமானது
and not the sacrificial animals
وَلَا ٱلْهَدْىَ
இன்னும் குர்பானியை
and not the garlanded
وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ
இன்னும் மாலையிடப்பட்ட குர்பானிகளை
and not (those) coming
وَلَآ ءَآمِّينَ
இன்னும் நாடுபவர்களை
(to) the House
ٱلْبَيْتَ
(கஅபா)ஆலயத்தை
the Sacred
ٱلْحَرَامَ
புனிதமானது
seeking
يَبْتَغُونَ
தேடியவர்களாக
Bounty
فَضْلًا
அருளை
of their Lord
مِّن رَّبِّهِمْ
தங்கள் இறைவனிடமிருந்து
and good pleasure
وَرِضْوَٰنًاۚ
இன்னும் பொருத்தத்தை
And when you come out of Ihram
وَإِذَا حَلَلْتُمْ
நீங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கினால்
then (you may) hunt
فَٱصْطَادُوا۟ۚ
வேட்டையாடுங்கள்
And let not incite you
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
உங்களை தூண்ட வேண்டாம்
(the) hatred
شَنَـَٔانُ
துவேஷம்
(for) a people
قَوْمٍ
சமுதாயத்தின்
as
أَن
அவர்களை தடுத்த காரணத்தால்
they stopped you
صَدُّوكُمْ
அவர்களை தடுத்த காரணத்தால் உங்களை
from Al-Masjid
عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
மஸ்ஜிதை விட்டு
Al-Haraam
ٱلْحَرَامِ
புனிதமானது
that you commit transgression
أَن تَعْتَدُواۘ
நீங்கள் வரம்புமீறுவது
And help one another
وَتَعَاوَنُوا۟
ஒருவருக்கொருவர் உதவுங்கள்
in [the] righteousness
عَلَى ٱلْبِرِّ
நன்மைக்கு
and [the] piety
وَٱلتَّقْوَىٰۖ
இன்னும் இறையச்சம்
but (do) not help one another
وَلَا تَعَاوَنُوا۟
ஒருவருக்கொருவர் உதவாதீர்கள்
in [the] sin
عَلَى ٱلْإِثْمِ
பாவத்திற்கு
and [the] transgression
وَٱلْعُدْوَٰنِۚ
இன்னும் அநியாயம்
And fear
وَٱتَّقُوا۟
அஞ்சுங்கள்
Allah
ٱللَّهَۖ
அல்லாஹ்வை
indeed
إِنَّ
நிச்சயமாக
Allah
ٱللَّهَ
அல்லாஹ்
(is) severe
شَدِيدُ
கடுமையானவன்
(in) [the] punishment
ٱلْعِقَابِ
தண்டனை

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tuhilloo sha'aaa 'iral laahi wa lash Shahral Haraama wa lal hadya wa lal qalaaa'ida wa laa aaammeenal Baital Haraama yabtaghoona fadlam mir Rabbihim wa ridwaanaa; wa izaa halaltum fastaadoo; wa laa yajrimannakum shana aanu qawmin an saddookum 'anil Masjidil-Haraami an ta'tadoo; wa ta'aawanoo 'alalbirri wattaqwaa; wa laa ta'aawanoo 'alal ismi wal'udwaan; wattaqul laah; innal laaha shadeedul 'iqaab (al-Māʾidah 5:2)

Abdul Hameed Baqavi:

நம்பிக்கையாளர்களே! அல்லாஹ்வின் மார்க்க அடையாளங்களையும் (ரஜப், துல்கஅதா, துல்ஹஜ், முஹர்ரம் ஆகிய) சிறப்புற்ற மாதங்களையும், (ஹஜ்ஜின்) குர்பானிகளையும், (குர்பானிகளுக்காக) அடையாளம் கட்டப்பட்டவைகளையும், தங்கள் இறைவனின் அருளையும், திருப்பொருத்தத்தையும் அடையக்கருதி கண்ணியமான அவனுடைய ஆலயத்தை நாடிச் செல்பவர்களையும் (அவமதிப்பதை) நீங்கள் ஆகுமாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள் உங்கள் இஹ்ராமை நீக்கிவிட்டால் (அனுமதிக்கப்பட்டவைகளை) நீங்கள் வேட்டையாடலாம். கண்ணியமான மஸ்ஜிதுக்குச் செல்லாது உங்களைத் தடுத்துக்கொண்ட வகுப்பார் மீது (உங்களுக்கு)ள்ள துவேஷம் (அவர்கள்மீது) நீங்கள் வரம்பு மீறும்படி உங்களைத் தூண்டாதிருக்கவும். அன்றி, நன்மைக்கும் (அல்லாஹ்வுடைய) இறை அச்சத்திற்கும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருங்கள். பாவத்திற்கும் அத்துமீறுவதற்கும் (அநியாயத்திற்கும்) நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்க வேண்டாம். அல்லாஹ்வுக்கே நீங்கள் பயப்படுங்கள். ஏனென்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹ், வேதனை செய்வதில் மிகக் கடுமையானவனாக இருக்கின்றான்.

English Sahih:

O you who have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of ihram, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty. ([5] Al-Ma'idah : 2)

1 Jan Trust Foundation

முஃமின்களே! (நீங்கள் இஹ்ராம் கட்டியிருக்கும் சமயத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட) அல்லாஹ்வின மார்க்க அடையாளங்களையும், சிறப்பான மாதங்களையும், குர்பானிகளையும், குர்பானிக்காக அடையாளம் கட்டப்பெற்றவைற்றையும், தங்களுடைய இறைவனின் அருளையும் திருப்பொருத்தத்தையும் நாடி கண்ணியமான (அவனுடைய) ஆலயத்தை நாடிச் செல்வோரையும் (தாக்குவதையோ, அவமதிப்பதையோ) நீங்கள் ஆகுமாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; நீங்கள் இஹ்ராமைக் களைந்து விட்டால் (அனுமதிக்கப்பட்டவற்றை) நீங்கள் வேட்டையாடலாம்; மேலும் புனித மஸ்ஜிதை (கஃபத்துல்லாஹ்வை) விட்டும் உங்களைத் தடுத்த கூட்டத்தினர் மீதுள்ள வெறுப்பானது, நீங்கள் வரம்பு மீறுமாறு உங்களைத் தூண்டி விட வேண்டாம்; இன்னும் நன்மையிலும்; பயபக்தியிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள்; பாவத்திலும், பகைமையிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ள வேண்டாம்; அல்லாஹ்வுக்கே பயப்படுங்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் கடுமையாக தண்டிப்பவன்.