Skip to main content

ஸூரத்துந்நஜ்ம் வசனம் ௫௪

فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰىۚ   ( النجم: ٥٤ )

So covered them
فَغَشَّىٰهَا
அதனால் அவன் அவர்களை மூடினான்
what covered
مَا غَشَّىٰ
எதைக் கொண்டு மூடவேண்டுமோ

Faghashshaahaa maa ghashshaa (an-Najm 53:54)

Abdul Hameed Baqavi:

(அவர்கள் அழிவுற்ற நேரத்தில்) அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டிய (வேதனையான)து முற்றிலும் அவர்களைச் சூழ்ந்து கொண்டது.

English Sahih:

And covered them by that which He covered. ([53] An-Najm : 54)

1 Jan Trust Foundation

அவ்வூர்களைச் சூழ வேண்டிய (தண்டனை) சூழ்ந்து கொண்டது.