Skip to main content
ٱلرَّحْمَٰنِ
(O) Rahman'dır
ٱلرَّحِيمِ
Rahim'dir

erraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

O Rahman ve Rahim'dir,

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Rahmandır, rahimdir,

2 Adem Uğur

O, rahmândır ve rahîmdir.

3 Ali Bulaç

Rahman ve Rahimdir.

4 Ali Fikri Yavuz

(Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

5 Celal Yıldırım

(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur.

6 Diyanet Vakfı

O, rahmandır ve rahimdir.

7 Edip Yüksel

Rahman, Rahim (Merhametli),

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O Rahmân ve Rahim,

9 Fizilal-il Kuran

Rahman ve Rahim

10 Gültekin Onan

(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı´yadır.

11 Hasan Basri Çantay

(1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

12 İbni Kesir

Rahman´dır, Rahimdir.

13 İskender Ali Mihr

Rahmân´dır, Rahîm´dir.

14 Muhammed Esed

Rahman, Rahim,

15 Muslim Shahin

O, Rahmân'dır ve Rahîm'dir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ´ya mahsustur.

17 Rowwad Translation Center

O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

18 Şaban Piriş

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

19 Shaban Britch

O Rahman'dır, O Rahim'dir.

20 Suat Yıldırım

O rahmândır, rahîmdir.

21 Süleyman Ateş

(O) Rahman'dır, Rahim'dir.

22 Tefhim-ul Kuran

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah´adır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Rahman'dır, Rahîm'dir O.