Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
ٱلرَّحْمَٰنِ
(O) Rahman'dır
ٱلرَّحِيمِ
Rahim'dir

erraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

O Rahman ve Rahim'dir,

Abdulbaki Gölpınarlı

Rahmandır, rahimdir,

Adem Uğur

O, rahmândır ve rahîmdir.

Ali Bulaç

Rahman ve Rahimdir.

Ali Fikri Yavuz

(Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

Celal Yıldırım

(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur.

Diyanet Vakfı

O, rahmandır ve rahimdir.

Edip Yüksel

Rahman, Rahim (Merhametli),

Elmalılı Hamdi Yazır

O Rahmân ve Rahim,

Fizilal-il Kuran

Rahman ve Rahim

Gültekin Onan

(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı´yadır.

Hasan Basri Çantay

(1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

İbni Kesir

Rahman´dır, Rahimdir.

İskender Ali Mihr

Rahmân´dır, Rahîm´dir.

Muhammed Esed

Rahman, Rahim,

Muslim Shahin

O, Rahmân'dır ve Rahîm'dir.

Ömer Nasuhi Bilmen

(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ´ya mahsustur.

Rowwad Translation Center

O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Şaban Piriş

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Shaban Britch

O Rahman'dır, O Rahim'dir.

Suat Yıldırım

O rahmândır, rahîmdir.

Süleyman Ateş

(O) Rahman'dır, Rahim'dir.

Tefhim-ul Kuran

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah´adır.

Yaşar Nuri Öztürk

Rahman'dır, Rahîm'dir O.