Skip to main content
ءَآلْـَٰٔنَ
şimdi mi?
وَقَدْ
oysa
عَصَيْتَ
isyan etmiştin
قَبْلُ
daha önce
وَكُنتَ
ve olmuştun
مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ
bozgunculardan

âl'âne veḳad `aṣayte ḳablü vekünte mine-lmüfsidîn.

Diyanet Isleri:

O'na: "Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin" dendi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun.

2 Adem Uğur

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

3 Ali Bulaç

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

4 Ali Fikri Yavuz

Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.

5 Celal Yıldırım

Şimdi mi imân ettin ? Oysa önce isyan ettin ve fesatçılardan oldun, (değil mi ?).

6 Diyanet Vakfı

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

7 Edip Yüksel

"Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

9 Fizilal-il Kuran

«Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah´a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun.»

10 Gültekin Onan

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

11 Hasan Basri Çantay

Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.

12 İbni Kesir

Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.

13 İskender Ali Mihr

Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.

14 Muhammed Esed

(Ona): "Ancak şimdi mi?" denildi, "Oysa, bu güne kadar (Bize) hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!"

15 Muslim Shahin

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(O´na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»

17 Rowwad Translation Center

Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

18 Şaban Piriş

-Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

19 Shaban Britch

Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

20 Suat Yıldırım

“Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun!Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın.”Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. [28,39-41]

21 Süleyman Ateş

Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun? (denildi).

22 Tefhim-ul Kuran

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın.

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."