Skip to main content
إِنَّ
şüphesiz
ٱلَّذِينَ
kimseler
حَقَّتْ
kesinleşmiş olan(lar)
عَلَيْهِمْ
haklarında
كَلِمَتُ
sözü
رَبِّكَ
Rabbinin
لَا يُؤْمِنُونَ
iman etmezler

inne-lleẕîne ḥaḳḳat `aleyhim kelimetü rabbike lâ yü'minûn.

Diyanet Isleri:

Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.

2 Adem Uğur

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.

3 Ali Bulaç

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

4 Ali Fikri Yavuz

Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.

5 Celal Yıldırım

(96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu´cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .

6 Diyanet Vakfı

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.

7 Edip Yüksel

Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.

9 Fizilal-il Kuran

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.

10 Gültekin Onan

Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

11 Hasan Basri Çantay

(96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.

12 İbni Kesir

Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü´min olmazlar.

14 Muhammed Esed

Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.

15 Muslim Shahin

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.

17 Rowwad Translation Center

Şüphesiz Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

18 Şaban Piriş

Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

19 Shaban Britch

Şüphesiz Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

20 Suat Yıldırım

(Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. [10,88]

21 Süleyman Ateş

Üzerlerine Rabbinin (azab) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

22 Tefhim-ul Kuran

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;