Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
صُمٌّۢ
sağırdırlar
بُكْمٌ
dilsizdirler
عُمْىٌ
kördürler
فَهُمْ
onlar
لَا
değildir
يَرْجِعُونَ
dönecek

ṣummüm bükmün `umyün fehüm lâ yerci`ûn.

Diyanet Isleri:

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru yola dönmezler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, doğru yola dönemezler.

Adem Uğur

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Ali Bulaç

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.

Ali Fikri Yavuz

Onlar, sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (imanı ikrar etmezler), kördürler (anlayış gözü ile hakkı ayırdetmezler), artık onlar (bu hallerinden) dönmezler.

Celal Yıldırım

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (doğru yola) dönmezler.

Diyanet Vakfı

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Edip Yüksel

Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

Elmalılı Hamdi Yazır

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Fizilal-il Kuran

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden geri dönemezler.

Gültekin Onan

Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler; artık onlar dönmezler (rücu).

Hasan Basri Çantay

(Onlar) sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık (Hakka) dönmezler.

İbni Kesir

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

İskender Ali Mihr

Sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar, (Rab´lerine) dönmezler.

Muhammed Esed

Onlar, sağır, dilsiz, kördürler; ve (artık) geriye dönüşleri de yoktur.

Muslim Shahin

Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Bu sebeple onlar (hakka) geri dönemezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar birtakım sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık onlar (o dalâletten) dönmezler.

Rowwad Translation Center

Onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Onlar asla geri dönmezler.

Şaban Piriş

Onlar sağır, dilsiz kör kalarak bir daha dönmezler.

Shaban Britch

Onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Onlar geri dönmezler.

Suat Yıldırım

Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler. [22,46]

Süleyman Ateş

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (Hakk'a) dönmezler.

Tefhim-ul Kuran

(Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.

Yaşar Nuri Öztürk

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.