Skip to main content

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ   ( البقرة: ٢٢٧ )

And if
وَإِنْ
eğer
they resolve
عَزَمُوا۟
kesin karar verirlerse
(on) [the] divorce -
ٱلطَّلَٰقَ
boşamaya
then indeed
فَإِنَّ
şüphesiz
Allah
ٱللَّهَ
Allah
(is) All-Hearing
سَمِيعٌ
işitendir
All-Knowing
عَلِيمٌ
bilendir

vein `azemu-ṭṭalâḳa feinne-llâhe semî`un `alîm. (al-Baq̈arah 2:227)

Diyanet Isleri:

Şayet boşanmaya kararlı iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir.

English Sahih:

And if they decide on divorce – then indeed, Allah is Hearing and Knowing. ([2] Al-Baqarah : 227)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Boşamayı kurmuşlarsa şüphe yok ki Allah duyar ve bilir.