Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
وَإِنْ
eğer
عَزَمُوا۟
kesin karar verirlerse
ٱلطَّلَٰقَ
boşamaya
فَإِنَّ
şüphesiz
ٱللَّهَ
Allah
سَمِيعٌ
işitendir
عَلِيمٌ
bilendir

vein `azemu-ṭṭalâḳa feinne-llâhe semî`un `alîm.

Diyanet Isleri:

Şayet boşanmaya kararlı iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Boşamayı kurmuşlarsa şüphe yok ki Allah duyar ve bilir.

Adem Uğur

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.

Ali Bulaç

(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz

Bu türlü yemin edenler eğer kadınlarını boşamaya karar verirlerse onu yerine getirirler. Şüphesiz Allah söylediklerini işidici (niyetlerini) gerçekten bilcidir.

Celal Yıldırım

Yok eğer boşamaya azmederlerse, (o takdirde boşayabilirler.) Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir..

Diyanet Vakfı

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.

Edip Yüksel

Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır

Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

Fizilal-il Kuran

Eğer boşanmaya karar verirlerse kuşku yok ki Allah işiten ve bilendir.

Gültekin Onan

(Yok) Eğer boşanmada kararlı davranırlarsa (boşanırlar). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

Hasan Basri Çantay

Eğer (o suretle yemîn edenler ric´at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.

İbni Kesir

Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi´dir, Alim´dir.

İskender Ali Mihr

Ve (bu tür yemin edenler), eğer boşamaya azmederlerse (kesin karar verirlerse), o taktirde muhakkak ki Allah Sem´î´dir, Alîm´dir.

Muhammed Esed

Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Muslim Shahin

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Allah, şüphesiz, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve eğer talaka azmederlerse muhakkak Allah-ü Azîmü´şşân semîdir, alîmdir.

Rowwad Translation Center

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, bilendir.

Şaban Piriş

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Shaban Britch

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Suat Yıldırım

Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Süleyman Ateş

Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar) . Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir.