Skip to main content
إِنَّكَ
şüphesiz sen
كُنتَ
sensin
بِنَا
bizi
بَصِيرًا
gören

inneke künte binâ beṣîrâ.

Diyanet Isleri:

Musa: "Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap, beni onunla destekle, onu görevimde ortak kıl ki Seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım. Şüphesiz Sen bizi görmektesin" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki sen, görmedesin bizi.

2 Adem Uğur

Şüphesiz sen bizi görmektesin.

3 Ali Bulaç

"Şüphesiz Sen bizi görüyorsun."

4 Ali Fikri Yavuz

Şüphe yok ki, sen bizi görüp duruyorsun.”

5 Celal Yıldırım

Şüphesiz ki Sen bizi (her an) görmektesin.

6 Diyanet Vakfı

Şüphesiz sen bizi görmektesin.

7 Edip Yüksel

"Sen, elbette bizi Görensin."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun."

9 Fizilal-il Kuran

Kuşku yok ki, biz senin gözetimin altındayız.»

10 Gültekin Onan

"Şüphesiz sen bizi görüyorsun."

11 Hasan Basri Çantay

«Şübhe yok ki Sen bizi hakkıyle görensin».

12 İbni Kesir

Şüphesiz ki Sen, bizi görmektesin.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki Sen, bizi görensin.

14 Muhammed Esed

Muhakkak ki, Sen bizi bütün varlığımızla görmektesin!"

15 Muslim Shahin

Şüphesiz sen bizi görmektesin.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(34-35) «Ve seni çokça zikreyleyelim.» «Şüphe yok ki, Sen bizi bihakkın görücüsün.»

17 Rowwad Translation Center

Çünkü sen bizi hakkıyla görensin.

18 Şaban Piriş

Şüphesiz sen bizi görmektesin.

19 Shaban Britch

Şüphesiz sen bizi görmektesin.

20 Suat Yıldırım

Aslında Sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin.”

21 Süleyman Ateş

Şüphesiz sen, bizi görmektesin.

22 Tefhim-ul Kuran

«Hiç şüphesiz sen, bizi görmektesin.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Kuşkusuz sen, bizi görmektesin."