Skip to main content
يُسَبِّحُونَ
tesbih ederler
ٱلَّيْلَ
gece
وَٱلنَّهَارَ
ve gündüz
لَا
hiç
يَفْتُرُونَ
ara vermezler

yüsebbiḥûne-lleyle vennehâra lâ yeftürûn.

Diyanet Isleri:

Gece ve gündüz, bıkmadan tesbih ederler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Hiç durmadan gecegündüz onu noksan sıfatlardan tenzih ederler.

2 Adem Uğur

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah´ı) tesbih ederler.

3 Ali Bulaç

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

4 Ali Fikri Yavuz

Gece gündüz, hep Allah’ı tesbih ederler, usanmazlar.

5 Celal Yıldırım

Gece gündüz durmadan, dinlenmeden tesbîh ederler.

6 Diyanet Vakfı

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler.

7 Edip Yüksel

Gece ve gündüz, hiç yorulmadan O'nu yüceltip anarlar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Gece gündüz (hep Allah'ı) tesbih ederler, usanmazlar.

9 Fizilal-il Kuran

Hiç ara vermeksizin, gece gündüz O´nu noksanlıklardan tenzih ederler.

10 Gültekin Onan

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

11 Hasan Basri Çantay

Onlar gece gündüz ara vermeyerek (Onu) tesbîh (ve tenzîh) ediyorlar.

12 İbni Kesir

Gece gündüz hiç durmaksızın O´nu tesbih ederler.

13 İskender Ali Mihr

Onlar, gece ve gündüz ara vermeden (Allah´ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler).

14 Muhammed Esed

Gece gündüz, bıkmadan yorulmadan O´nun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.

15 Muslim Shahin

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Gece ve gündüz tesbihte bulunurlar. Asla fütur getirmezler.

17 Rowwad Translation Center

Gece ve gündüz durmaksızın O’nu tesbih ederler.

18 Şaban Piriş

Gece ve gündüz hiç durmadan O’nu tesbih ederler.

19 Shaban Britch

Gece ve gündüz durmaksızın O’nu tesbih ederler.

20 Suat Yıldırım

Gece gündüz, usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. [66,6]

21 Süleyman Ateş

Gece gündüz tesbih ederler, hiç ara vermezler.

22 Tefhim-ul Kuran

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Gece ve gündüz tespih ederler, bıkıp usanmazlar.