Skip to main content
وَيُبَيِّنُ
ve açıklıyor
ٱللَّهُ
Allah
لَكُمُ
size
ٱلْءَايَٰتِۚ
ayetleri(ni)
وَٱللَّهُ
ve Allah
عَلِيمٌ
bilendir
حَكِيمٌ
hüküm ve hikmet sahibidir

veyübeyyinü-llâhü lekümü-l'âyât. vellâhü `alîmün ḥakîm.

Diyanet Isleri:

Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

2 Adem Uğur

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

3 Ali Bulaç

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4 Ali Fikri Yavuz

Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir=hükmünde hikmet sahibidir.

5 Celal Yıldırım

Allah size âyetleri bir bir açıklıyor; Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

6 Diyanet Vakfı

Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

7 Edip Yüksel

ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

9 Fizilal-il Kuran

Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.

10 Gültekin Onan

Tanrı size ayetleri açıklıyor; Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

11 Hasan Basri Çantay

Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey´i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

12 İbni Kesir

Ve Allah, size ayetlerini açıkça bildiriyor. Allah; Alim´dir, Hakim´dir.

13 İskender Ali Mihr

Ve Allah, size âyetlerini açıklıyor. Ve Allah, Alîm´dir (en iyi bilendir) Hakîm´dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

14 Muhammed Esed

çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

15 Muslim Shahin

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin içyüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor ve Allah alîmdir, hakîmdir.

17 Rowwad Translation Center

Ve Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Allah Alîm'dir (herşeyi hakkıyla bilendir), Hakîm'dir. (Çok hikmet sahibidir.)

18 Şaban Piriş

Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.

19 Shaban Britch

Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah, Alim'dir, Hakim'dir.

20 Suat Yıldırım

Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

21 Süleyman Ateş

Allah size ayetleri(ni) açıklıyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

22 Tefhim-ul Kuran

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.