Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
ٱللَّهُ
Allah (ki)
لَآ
yoktur
إِلَٰهَ
tanrı
إِلَّا
başka
هُوَ
O'ndan
ٱلْحَىُّ
daima diridir
ٱلْقَيُّومُ
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir

allâhü lâ ilâhe illâ hüve-lḥayyü-lḳayyûm.

Diyanet Isleri:

Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimi olarak mahlukatının işlerini tedbir ve her şeyi tasarruf eder.

Adem Uğur

Hayy ve kayyûm olan Allah´tan başka ilâh yoktur.

Ali Bulaç

Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir.

Ali Fikri Yavuz

Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.

Celal Yıldırım

Allah (Bir´dir), O´ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..

Diyanet Vakfı

Hayy ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Edip Yüksel

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur

Fizilal-il Kuran

O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah´tır.

Gültekin Onan

Tanrı... O´ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.

Hasan Basri Çantay

Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).

İbni Kesir

Allah, O´ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum´dur.

İskender Ali Mihr

Allah ki, O´ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy´dır (hayattadır), Kayyum´dur (ezelî ve ebedîdir).

Muhammed Esed

ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!

Muslim Shahin

Hayy (Diri) ve Kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah Teâlâ ki, O´ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O´dur.

Rowwad Translation Center

Allah kendisinden başka (ibadet edilmeye layık hak) ilah bulunmayandır. Hayy ve Kayyûm'dur.

Şaban Piriş

Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.

Shaban Britch

Allah kendisinden başka (ibadet edilmeye layık hak) ilah bulunmayandır. Hayy ve Kayyûm'dur.

Suat Yıldırım

Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O'dur, kayyûm O’dur. [2,255]

Süleyman Ateş

Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.

Tefhim-ul Kuran

Allah; O´ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.