Skip to main content
يَٰٓأَيُّهَا
ey
ٱلنَّاسُ
insanlar
أَنتُمُ
siz
ٱلْفُقَرَآءُ
muhtaçsınız
إِلَى ٱللَّهِۖ
Allah'a
وَٱللَّهُ
Allah ise
هُوَ
O'dur
ٱلْغَنِىُّ
zengin olan
ٱلْحَمِيدُ
ve hamde layık olan

yâ eyyühe-nnâsü entümü-lfüḳarâü ile-llâh. vellâhü hüve-lganiyyü-lḥamîd.

Diyanet Isleri:

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ey insanlar, siz Allah'a karşı yoksulsunuz ve Allahsa, odur müstağni ve hamde layık.

2 Adem Uğur

Ey insanlar! Allah´a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O´dur.

3 Ali Bulaç

Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır.

4 Ali Fikri Yavuz

Ey İnsanlar! Siz Allah’a muhtaç olanlarsınız. Allah ise hiç bir şeye muhtaç değildir; Hamîd’dir= hamd olunmaya lâyıktır.

5 Celal Yıldırım

Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah´a muhtaçsınız, Allah ise ganiy (hiçbir şeye muhtaç olmayan mutlak varlıklı)dır. Övülmeğe çok lâyıktır.

6 Diyanet Vakfı

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur.

7 Edip Yüksel

Ey insanlar, siz ALLAH'a muhtaçsınız, ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.

9 Fizilal-il Kuran

Ey insanlar, siz Allah´a muhtaçsınız; oysa Allah hiç kimseye muhtaç değildir ve övgüye lâyıktır.

10 Gültekin Onan

Ey insanlar, siz Tanrı´ya (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Tanrı ise, ganiy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır. Hamid (övülmeye layık)tır.

11 Hasan Basri Çantay

Ey insanlar, siz Allaha muhtaçsınız. Allah ise, O, her şeyden müstağnidir, her hamde lâyıkdır.

12 İbni Kesir

Ey insanlar; sizler, Allah´a muhtaçsınız. Allah ise Gani´dir, Hamid´dir

13 İskender Ali Mihr

Ey insanlar! Sizler, Allah´a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani´dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd´dir (hamdedilen).

14 Muhammed Esed

Ey İnsanlar! Allah´a muhtaç olan sizsiniz, ama O, hiçbir şeye muhtaç değildir ve hamd O´na mahsustur.

15 Muslim Shahin

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve Övülmeye lâyık olan ancak O'dur.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ey insanlar! Sizler Allah´a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise O ganîdir, hamîddir.

17 Rowwad Translation Center

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah zengin ve övülmeye lâyık olandır.

18 Şaban Piriş

-Ey İnsanlar, siz Allah’a muhtaçsınız. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamde layık olan O’dur.

19 Shaban Britch

Ey İnsanlar, siz Allah’a muhtaçsınız. Allah zengin, hamde layık olan O’ dur.

20 Suat Yıldırım

Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere lâyık olan ise ancak Allah’dır.

21 Süleyman Ateş

Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise, işte zengin ve hamde layık olan O'dur.

22 Tefhim-ul Kuran

Ey insanlar, siz Allah´a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd (övülmeye layık)tır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ey insanlar, siz Allah'a yönelmiş yoksullarsınız! Allah ise mutlak Ganî, mutlak Hamîd'dir.