Skip to main content
وَءَاتَيْنَٰهُمَا
ve onlara verdik
ٱلْكِتَٰبَ
Kitabı
ٱلْمُسْتَبِينَ
açık ifadeli

veâteynâhüme-lkitâbe-lmüstebîn.

Diyanet Isleri:

Her ikisine de, apaçık anlaşılan bir Kitap vermiştik.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve ikisine de her şeyi apaçık gösteren kitabı verdik.

2 Adem Uğur

Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat´ı) verdik.

3 Ali Bulaç

Ve ikisine anlatımı-açık kitabı verdik.

4 Ali Fikri Yavuz

İkisine de (helal ve haramı) açıklayan Tevrat kitabını verdik.

5 Celal Yıldırım

İkisine (hükümleri rahatlıkla anlaşılır) çok açık kitap verdik.

6 Diyanet Vakfı

Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik.

7 Edip Yüksel

Ve o ikisine apaçık anlaşılan kitabı verdik.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hem kendilerine o belli kitabı (Tevrat'ı) verdik.

9 Fizilal-il Kuran

Onlara, apaçık anlaşılan bir Kitap vermiştik.

10 Gültekin Onan

Ve ikisine anlatımı açık kitabı verdik.

11 Hasan Basri Çantay

Onlara (her hakıykatı) apaçık gösteren o kitabı verdik.

12 İbni Kesir

Her ikisine de apaçık anlaşılan kitab vermiştik.

13 İskender Ali Mihr

Ve ikisine (hakikati) açıklayan kitabı verdik.

14 Muhammed Esed

Onlara (doğru ile eğriyi) ayırd eden ilahi kelamı verdik,

15 Muslim Shahin

Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(117-118) Ve ikisine de o açıkça bildiren kitabı verdik. Ve ikisini de dosdoğru yola sevkettik.

17 Rowwad Translation Center

O ikisine apaçık olan kitabı verdik.

18 Şaban Piriş

O ikisine açıkça anlaşılan kitabı vermiştik.

19 Shaban Britch

O ikisine açıkça anlaşılan kitabı vermiştik.

20 Suat Yıldırım

Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik.

21 Süleyman Ateş

Onlara açık ifadeli Kitabı verdik.

22 Tefhim-ul Kuran

Ve ikisine anlatımı açık olan kitabı verdik.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Onlara, açık-seçik bilgi sunan Kitap'ı verdik.