Skip to main content
وَبِكُفْرِهِمْ
ve küfürlerinden (ötürü)
وَقَوْلِهِمْ
ve sözlerinden
عَلَىٰ
karşı
مَرْيَمَ
Meryem'e
بُهْتَٰنًا
bir iftira
عَظِيمًا
büyük

vebiküfrihim veḳavlihim `alâ meryeme bühtânen `ażîmâ.

Diyanet Isleri:

Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve inkar etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirada bulunmaları.

2 Adem Uğur

Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem´in üzerine büyük bir iftira atmalarından;

3 Ali Bulaç

(Bir de) İnkara sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

4 Ali Fikri Yavuz

Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,

5 Celal Yıldırım

(156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem´e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah´ın Peygamberi Meryem oğlu isa´yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa´yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ´ nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa´yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.

6 Diyanet Vakfı

Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;

7 Edip Yüksel

İnkarlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü...

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

9 Fizilal-il Kuran

Kafirliklerinden dolayı ve Meryem´e büyük iftira atmalarından dolayı.

10 Gültekin Onan

(Bir de) küfretmeleri ve Meryem´in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

11 Hasan Basri Çantay

Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.

12 İbni Kesir

Küfür etmeleri ve Meryem´e büyük iftirada bulunmalarından.

13 İskender Ali Mihr

Ve, onların inkârları ve Hz. Meryem´e olan sözleri “çok büyük iftira”dır.

14 Muhammed Esed

ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için

15 Muslim Shahin

(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de, Îsâ’yı) inkar etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).

17 Rowwad Translation Center

Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.

18 Şaban Piriş

Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.

19 Shaban Britch

Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.

20 Suat Yıldırım

İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve “kalplerimiz perdelidir” demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve “Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!” demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik,Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi.Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar.Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). [2,88; 41,5; 3,55; 19,30; 3,49] {KM, Levililer 26,41; Tesniye 30,6}

21 Süleyman Ateş

Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından;

22 Tefhim-ul Kuran

(Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem´in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Küfürleri sebebiyle, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...