Skip to main content

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًاۙ   ( النساء: ١٥٦ )

And for their disbelief
وَبِكُفْرِهِمْ
ve küfürlerinden (ötürü)
and their saying
وَقَوْلِهِمْ
ve sözlerinden
against
عَلَىٰ
karşı
Maryam
مَرْيَمَ
Meryem'e
a slander
بُهْتَٰنًا
bir iftira
great
عَظِيمًا
büyük

vebiküfrihim veḳavlihim `alâ meryeme bühtânen `ażîmâ. (an-Nisāʾ 4:156)

Diyanet Isleri:

Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.

English Sahih:

And [We cursed them] for their disbelief and their saying against Mary a great slander ([4] An-Nisa : 156)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve inkar etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirada bulunmaları.