Skip to main content

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗوَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا  ( النساء: ١٥٨ )

Nay
بَل
hayır
he was raised
رَّفَعَهُ
onu yükseltti
(by) Allah
ٱللَّهُ
Allah
towards Him
إِلَيْهِۚ
kendisine
And is
وَكَانَ
ve
Allah
ٱللَّهُ
Allah
All-Mighty
عَزِيزًا
daima üstündür
All-Wise
حَكِيمًا
hüküm ve hikmet sahibidir

ber rafe`ahü-llâhü ileyh. vekâne-llâhü `azîzen ḥakîmâ. (an-Nisāʾ 4:158)

Diyanet Isleri:

Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.

English Sahih:

Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise. ([4] An-Nisa : 158)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Allah onu kendisine yüceltti ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.