Skip to main content
كِتَٰبٌ
bir Kitaptır
فُصِّلَتْ
açıklanmış
ءَايَٰتُهُۥ
ayetleri
قُرْءَانًا
okunan
عَرَبِيًّا
Arapça
لِّقَوْمٍ
bir toplum için
يَعْلَمُونَ
bilen

kitâbün füṣṣilet âyâtühû ḳur'ânen `arabiyyel liḳavmiy ya`lemûn.

Diyanet Isleri:

Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Bir kitaptır ki tamamıyla açıklanmıştır ayetleri, Arapça Kur'an'dır bilen topluluğa.

2 Adem Uğur

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

3 Ali Bulaç

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) Kitap'tır;

4 Ali Fikri Yavuz

Bir kitaptır ki, âyetleri, Arabca bir Kur’an olmak üzere anlayacak olan bir kavme açıklanmıştır;

5 Celal Yıldırım

Bir Kitap ki, âyetleri yeterince açıklanmıştır; bilen bir millet için Arapça Kur´ân´dır.

6 Diyanet Vakfı

(Bu,) bilen bir kavim için, ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

7 Edip Yüksel

Bilen bir topluluk için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Arapça bir Kur'an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır.

9 Fizilal-il Kuran

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış; arapça okunan bir Kitab´dır.

10 Gültekin Onan

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) ´fasıllar halinde açıklanmış´ Arapça Kuran (veya okunan) kitaptır.

11 Hasan Basri Çantay

(2-3-4) (Bu), âyetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur´an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

12 İbni Kesir

Ayetleri uzun uzun açıklanmış bir kitab. Bilen bir kavim için arabça Kur´an.

13 İskender Ali Mihr

(O), bilen bir kavim için, âyetleri tafsil edilmiş (fasıl fasıl açıklanmış) bir Kitap olan Arapça Kur´ân´dır.

14 Muhammed Esed

bir ilahi kelam ki, (taşıdığı) mesajlar, anlama ve kavrama yeteneğine sahip insanlar için Arapça bir hitabe olarak apaçık beyan edilmiştir;

15 Muslim Shahin

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Bir kitaptır ki, bilecekler olan hangi bir kavim için Arapça bir Kur´an olmak üzere âyetleri tafsil olunmuştur.

17 Rowwad Translation Center

(Bu,) Bilen bir toplum için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

18 Şaban Piriş

Bilen bir toplum için Kur’an, Arapça okunarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

19 Shaban Britch

Bilen bir toplum için Kur’an, Arapça okunarak ayetleri apaçık olarak açıklanmış bir kitaptır.

20 Suat Yıldırım

Bu kitap; bilen, anlayan kimseler için âyetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'ân’dır, okunan bir derstir. [11,1; 41,42]

21 Süleyman Ateş

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır.

22 Tefhim-ul Kuran

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) ´fasıllar halinde açıklanmış´ Arapça Kur´an (veya okunan) kitaptır;

23 Yaşar Nuri Öztürk

Bilgi ile donanmış bir toplum için ayetleri, Arapça bir Kur'an halinde ayrıntılı kılınmış bir kitaptır bu.