Skip to main content
أَمْ
yahut (değil miyim?)
أَنَا۠
ben
خَيْرٌ
daha iyi
مِّنْ هَٰذَا
şundan
ٱلَّذِى
ki
هُوَ
o
مَهِينٌ
aşağılıktır
وَلَا
ve olmayandır
يَكَادُ
nerdeyse
يُبِينُ
söz anlatacak durumda

em ene ḫayrum min hâẕe-lleẕî hüve mehînüv velâ yekâdü yübîn.

Diyanet Isleri:

"Yahut, ben zavallı ve nerdeyse konuşamayan bu kimseden daha üstün değil miyim?"

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ben, şu aşağılık ve doğrudüzen söz bile söyliyemeyen adamdan daha hayırlı değil miyim?

2 Adem Uğur

Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?

3 Ali Bulaç

"Yoksa ben, şundan daha hayırlı değil miyim ki o, aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri)dir."

4 Ali Fikri Yavuz

Yoksa ben nerde ise meramını anlatamıyacak, hakîr ve zayıf durumda olan bu Mûsa’dan daha hayırlı değil miyim?

5 Celal Yıldırım

Yoksa ben, şu zavallı ve neredeyse açık şekilde meramını anlatamıyan kimseden daha hayırlı değil miyim ?»

6 Diyanet Vakfı

"Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?"

7 Edip Yüksel

"Yahut ben, şu aşağılık ve konuşmaktan aciz olan adamdan daha üstün değil miyim?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa ben, nerede ise meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim?

9 Fizilal-il Kuran

Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?

10 Gültekin Onan

"Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki o, aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri)dir."

11 Hasan Basri Çantay

«Yoksa ben ondan hayırlı değil miyim? O ki hakirdir, (meramını) bile hemen hemen açıklayamıyor».

12 İbni Kesir

Ben, açıkça söyleyemeyecek derecede zavallı olan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?

13 İskender Ali Mihr

Yoksa ben, o acizden daha hayırlı (değil miyim) ki, o neredeyse sözü açıklayamıyor (normal konuşamıyor).

14 Muhammed Esed

Ben, ne demek istediğini bile anlatamayan şu zavallı adamdan daha iyi değil miyim?"

15 Muslim Shahin

«Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?»

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Yoksa ben o kimseden daha hayırlı değil miyim ki, o bir hakîrdir ve (maksadını) açıklamaya yaklaşamıyor.»

17 Rowwad Translation Center

"Yoksa ben, şu hakir ve neredeyse konuşamayan adamdan daha iyi değil miyim?"

18 Şaban Piriş

Yoksa ben, şu hakir ve neredeyse konuşamayan adamdan daha iyi değil miyim?

19 Shaban Britch

Yoksa ben, şu hakir ve neredeyse konuşamayan adamdan daha iyi değil miyim?

20 Suat Yıldırım

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki: “Ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben, şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim?Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı, yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?” [26,29; 28,38] {KM, Hezekiel 29,3}

21 Süleyman Ateş

Yahut ben, şu aşağılık, nerdeyse söz anlatamayacak durumda olan adamdan daha iyi değil miyim?

22 Tefhim-ul Kuran

«Yoksa ben, şundan daha hayırlı değil miyim ki o, aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri)dir.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Yoksa ben şu zavallı, şu meramını anlatamayacak adamdan hayırlı değil miyim?"