Skip to main content

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍۙ   ( الدخان: ٤ )

Therein
فِيهَا
onda (o gecede)
is made distinct
يُفْرَقُ
ayırdedilir
every
كُلُّ
her
affair
أَمْرٍ
emir
wise
حَكِيمٍ
hikmetli

fîhâ yüfraḳu küllü emrin ḥakîm. (ad-Dukhān 44:4)

Diyanet Isleri:

Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

English Sahih:

Therein [i.e., on that night] is made distinct every precise matter – ([44] Ad-Dukhan : 4)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

O gecede ayrılır, takdir edilir her hükmolunan iş.