Skip to main content
أَمْرًا
emir
مِّنْ عِندِنَآۚ
katımızdan olan
إِنَّا
çünkü biz
كُنَّا
biz
مُرْسِلِينَ
elçi göndericiyiz

emram min `indinâ. innâ künnâ mürsilîn.

Diyanet Isleri:

Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

2 Adem Uğur

(Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

3 Ali Bulaç

Katımız'dan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

4 Ali Fikri Yavuz

Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

5 Celal Yıldırım

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

6 Diyanet Vakfı

(Yani)katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

7 Edip Yüksel

Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

9 Fizilal-il Kuran

Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.

10 Gültekin Onan

Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

11 Hasan Basri Çantay

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey´i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

12 İbni Kesir

Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.

13 İskender Ali Mihr

Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur´ân´ı ve resûlleri) gönderenleriz.

14 Muhammed Esed

katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,

15 Muslim Shahin

Katımızdan bir emirle. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

17 Rowwad Translation Center

Tarafımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz, (rasûller) gönderenleriz.

18 Şaban Piriş

Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

19 Shaban Britch

Tarafımızdan bir emir ile biz, (rasûller) gönderenleriz.

20 Suat Yıldırım

O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir.Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

21 Süleyman Ateş

Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

22 Tefhim-ul Kuran

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,