Skip to main content
رَحْمَةً
rahmet olarak
مِّن رَّبِّكَۚ
Rabbinden
إِنَّهُۥ
doğrusu O
هُوَ
O
ٱلسَّمِيعُ
işitendir
ٱلْعَلِيمُ
bilendir

raḥmetem mir rabbik. innehû hüve-ssemî`u-l`alîm.

Diyanet Isleri:

Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir.

2 Adem Uğur

Senin Rabb´inin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir.

3 Ali Bulaç

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

4 Ali Fikri Yavuz

Peygamberi kitabla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, Semî’dir= bütün söylenenleri işitir, Alîm’dir= her hali bilir.

5 Celal Yıldırım

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

6 Diyanet Vakfı

Senin Rabb'inin acıması gereği olarak (gönderdiyimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir.

7 Edip Yüksel

Rabbinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

9 Fizilal-il Kuran

Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir.

10 Gültekin Onan

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

11 Hasan Basri Çantay

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey´i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

12 İbni Kesir

Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir.

13 İskender Ali Mihr

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.

14 Muhammed Esed

Rabbinin (insana) rahmetini yerine getirmek için. Şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir:

15 Muslim Shahin

Rabbinin bir rahmeti olarak. O herşeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki, O´dur bihakkın işiten, bihakkın bilen O´dur.

17 Rowwad Translation Center

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O; her şeyi işitendir, bilendir.

18 Şaban Piriş

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur.

19 Shaban Britch

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, herşeyi işitendir, bilendir.

20 Suat Yıldırım

O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir.Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

21 Süleyman Ateş

Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir.

22 Tefhim-ul Kuran

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.