Skip to main content
هُوَ
O
ٱلْأَوَّلُ
ilktir
وَٱلْءَاخِرُ
ve sondur
وَٱلظَّٰهِرُ
ve zahirdir
وَٱلْبَاطِنُۖ
ve batındır
وَهُوَ
ve O
بِكُلِّ
her
شَىْءٍ
şeyi
عَلِيمٌ
bilendir

hüve-l'evvelü vel'âḫiru veżżâhiru velbâṭin. vehüve bikülli şey'in `alîm.

Diyanet Isleri:

O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

2 Adem Uğur

O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

3 Ali Bulaç

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.

4 Ali Fikri Yavuz

O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

5 Celal Yıldırım

O, Evvel´dir (O´ndan önce hiçbir şey yoktur ve O´nun öncesi de yoktur). Âhir´dir (her şey O´nda son bulur, O´nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir´dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın´dır (zâtı ve mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıltığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.

6 Diyanet Vakfı

O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

7 Edip Yüksel

O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

9 Fizilal-il Kuran

O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.

10 Gültekin Onan

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

11 Hasan Basri Çantay

O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey´i kemâliyle bilendir.

12 İbni Kesir

O; hem Evvel´dir, hem Ahir´dir, hem Zahir´dir, hem Batın´dır. Ve O; her şeyi bilendir.

13 İskender Ali Mihr

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

14 Muhammed Esed

O, İlk ve Sondur; hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik ve O, her şeyin bilgisine sahiptir.

15 Muslim Shahin

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi hakkıyla bilendir .

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(2-3) Göklerin ve yerin mülkü O´nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

17 Rowwad Translation Center

O; Evvel'dir, Âhir'dir, Zahir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

18 Şaban Piriş

İlk ve son O’dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O’dur. O, her şeyi bilendir.

19 Shaban Britch

O, evveldir ve ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

20 Suat Yıldırım

Evvel O'dur, Âhir O. Zahir O’dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

21 Süleyman Ateş

O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zahirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) batındır (zatının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

22 Tefhim-ul Kuran

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır. O, her şeyi bilendir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.