Skip to main content
عُتُلٍّۭ
kaba
بَعْدَ
sonra da
ذَٰلِكَ
bundan
زَنِيمٍ
kötülükle damgalı

`utüllim ba`de ẕâlike zenîm.

Diyanet Isleri:

Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ayrıca da çirkin ve kötü huylu soysuza.

2 Adem Uğur

Kaba ve kötülükle damgalı,

3 Ali Bulaç

Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik;

4 Ali Fikri Yavuz

Zorbayı, bütün bunlarla beraber soysuz olan yardıkçıyı...

5 Celal Yıldırım

(10-11-12-13-14) Çok yemin eden, değersiz alçak, kusur araştırıp leke süren, ikiyüzlülük edip söz götürüp getiren, hayra hep engel olan, saldırgan olup hakları çiğneyen, günah işleyen, kaba ve şerefsiz ve sonra da soysuz olan hiçbir kimseye —mal ve oğullar sahibi de olsa— boyun eğme.

6 Diyanet Vakfı

Kaba ve kötülükle damgalı,

7 Edip Yüksel

İnsafsız ve sahtekar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

9 Fizilal-il Kuran

Kaba, sonra da soysuz, alçak.

10 Gültekin Onan

Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik,

11 Hasan Basri Çantay

(10-11-12-13) (Doğruya da, eğriye de) alabildiğine yemîn eden, izzet-i nefsi bulunmayan, (ötekini berikini) dâima ayıblayan, (gammazlıkla) lâf getirib götürmiye koşan, (insanları) hayırdan durmayıb men´eyleyen aşırı zaalim, çok günahkâr, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik (damgalı soysuz) olan her kişiyi tanıma (onlara boyun eğme)!

12 İbni Kesir

Kaba, haşin ve bunlardan başka da kulağı kesik olana,

13 İskender Ali Mihr

Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkârlara (itaat etme).

14 Muhammed Esed

(yahut) ihtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde (hemcinslerine) hiçbir faydası dokunmayana.

15 Muslim Shahin

kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(13-15) Bunun ötesinde de kötü sözlü olup fenalıklarla tanışmış bulunana. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Ona karşı Bizim âyetlerimiz okunduğu zaman dedi ki: «Evvelkilerin meseleleridir.»

17 Rowwad Translation Center

Kabaya sonra da soysuza.

18 Şaban Piriş

Kaba, üstelik kötü ün sahibi...

19 Shaban Britch

Kabaya, sonra da soysuza.

20 Suat Yıldırım

Sakın uyma: Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden, değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Bu eski insanların masalları!” diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. [74,11-26; 6,25; 8,31; 46,17]

21 Süleyman Ateş

Kaba, sonra da kötülükle damgalı,

22 Tefhim-ul Kuran

Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Kaba/obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı.