Skip to main content
مَّنَّاعٍ
engel olan
لِّلْخَيْرِ
hayra
مُعْتَدٍ
saldırgan
أَثِيمٍ
günahkar

mennâ`il lilḫayri mü`tedin eŝîm.

Diyanet Isleri:

Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Hayrı tamamıyla meneden haddini aşmış suçluya.

2 Adem Uğur

Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar,

3 Ali Bulaç

Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar,

4 Ali Fikri Yavuz

Hayırdan alıkoyanı, aşırı zalimi, çok günahkârı;

5 Celal Yıldırım

(10-11-12-13-14) Çok yemin eden, değersiz alçak, kusur araştırıp leke süren, ikiyüzlülük edip söz götürüp getiren, hayra hep engel olan, saldırgan olup hakları çiğneyen, günah işleyen, kaba ve şerefsiz ve sonra da soysuz olan hiçbir kimseye —mal ve oğullar sahibi de olsa— boyun eğme.

6 Diyanet Vakfı

Hayra engel olan, mütecaviz ve saldırgan günahkar,

7 Edip Yüksel

İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

9 Fizilal-il Kuran

Hayra engel olan, saldırgan, günahkar.

10 Gültekin Onan

Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, alabildiğince günahkar,

11 Hasan Basri Çantay

(10-11-12-13) (Doğruya da, eğriye de) alabildiğine yemîn eden, izzet-i nefsi bulunmayan, (ötekini berikini) dâima ayıblayan, (gammazlıkla) lâf getirib götürmiye koşan, (insanları) hayırdan durmayıb men´eyleyen aşırı zaalim, çok günahkâr, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik (damgalı soysuz) olan her kişiyi tanıma (onlara boyun eğme)!

12 İbni Kesir

Durmadan hayra engel olana, haddi aşana, çok günahkara.

13 İskender Ali Mihr

Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkârlara (itaat etme).

14 Muhammed Esed

(yahut) iyiliğe mani olana, (yahut) günahkar zorbaya,

15 Muslim Shahin

iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(10-12) Ve itaat gösterme her çok yemîn edene, âdî fikirli olana. Daima kusur arayana. Lâf götürüp getirene. Hayırdan men´e çalışıp durana, haddi tecavüz edene, çok günahkâr olana.

17 Rowwad Translation Center

İyiliğe engel olan, saldırgan günahkâra.

18 Şaban Piriş

İyiliği engelleyene, günaha düşkün olana...

19 Shaban Britch

İyiliği engelleyene, mütecaviz ve saldırgan günahkâra.

20 Suat Yıldırım

Sakın uyma: Servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden, değersiz adama! O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa! Şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Bu eski insanların masalları!” diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. [74,11-26; 6,25; 8,31; 46,17]

21 Süleyman Ateş

Hayra engel olan, saldırgan, günahkar,

22 Tefhim-ul Kuran

Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Hayrı engelleyen, sınır tanımaz-saldırgan, günaha batmış,