Skip to main content
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
güçleri yetmez
لَهُمْ
onlara
نَصْرًا
yardım etmeye
وَلَآ
ne de
أَنفُسَهُمْ
kendilerine
يَنصُرُونَ
yardım edebilirler

velâ yesteṭî`ûne lehüm naṣrav velâ enfüsehüm yenṣurûn.

Diyanet Isleri:

Oysa putlar ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen ve kendilerine de yardım etmeye muktedir olmayan şeyleri eş mi sayıyorlar ona.

2 Adem Uğur

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

3 Ali Bulaç

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.

4 Ali Fikri Yavuz

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi nefislerine yardım etmeğe güç yetiremezler.

5 Celal Yıldırım

Hem o ortaklar onlara hiçbir şekilde yardıma güç getiremezler ve kendi kendilerine de yardımcı olamazlar.

6 Diyanet Vakfı

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

7 Edip Yüksel

Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi kendilerine yardım edebilirler.

9 Fizilal-il Kuran

Oysa bu düzmece ortaklar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.

10 Gültekin Onan

Oysa (ortak koştukları) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne de kendi nefslerine yardım etmeye.

11 Hasan Basri Çantay

Halbuki bunlar o (tapanlara) hiç bir suretle yardım edemeyecekler gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler.

12 İbni Kesir

Halbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.

13 İskender Ali Mihr

Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler.

14 Muhammed Esed

Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

15 Muslim Shahin

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Halbuki bunlar için yardımda bulunmaya muktedir olamazlar. Ve ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.

17 Rowwad Translation Center

Hâlbuki ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.

18 Şaban Piriş

Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.

19 Shaban Britch

Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.

20 Suat Yıldırım

O'na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar?Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler.Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar.Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar.O müşrikleri siz ha hakka çağır mışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır. [22,73-74; 37,95; 37,93; 21,58]

21 Süleyman Ateş

(O putlar), ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım ederler?

22 Tefhim-ul Kuran

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler.