Skip to main content
لَا تُحَرِّكْ
depretme
بِهِۦ
onu
لِسَانَكَ
diline
لِتَعْجَلَ
okumak için
بِهِۦٓ
onu

lâ tüḥarrik bihî lisâneke lita`cele bih.

Diyanet Isleri:

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.

2 Adem Uğur

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

3 Ali Bulaç

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

4 Ali Fikri Yavuz

(Ey Rasûlüm, vahy daha tamamlanmadan) ona acele ederek, (kelimeleri kaçırmıyayım diye) dilini onunla depretme;

5 Celal Yıldırım

İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma.

6 Diyanet Vakfı

(Resulüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

7 Edip Yüksel

Onu aceleye getirip dilini oynatma.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Onu hemen okumak için dilini depretme.

9 Fizilal-il Kuran

Ey Muhammed, Cebrail sana Kur´an´ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama.

10 Gültekin Onan

Onu (Kuran´ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.

11 Hasan Basri Çantay

Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme.

12 İbni Kesir

Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma.

13 İskender Ali Mihr

O´na (Kur´ân-ı Kerim´i ezberlemeye), acele ederek, O´nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.

14 Muhammed Esed

(Vahyin sözlerini tekrarlarken) dilini hızla oynatıp durma;

15 Muslim Shahin

(Rasûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(16-17) Onu (Kur´an´ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.

17 Rowwad Translation Center

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

18 Şaban Piriş

-Dilini acele ile hareket ettirip durma.

19 Shaban Britch

Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

20 Suat Yıldırım

Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. [20,114]

21 Süleyman Ateş

(Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.

22 Tefhim-ul Kuran

Onu (Kur´an´ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!