Skip to main content
إِنَّا
elbette biz
هَدَيْنَٰهُ
ona gösterdik
ٱلسَّبِيلَ
yolu
إِمَّا
ya
شَاكِرًا
şükreder
وَإِمَّا
veya
كَفُورًا
nankör olur

innâ hedeynâhü-ssebîle immâ şâkirav veimmâ kefûrâ.

Diyanet Isleri:

Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

2 Adem Uğur

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

3 Ali Bulaç

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

4 Ali Fikri Yavuz

Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)...

5 Celal Yıldırım

Gerçekten biz, insana yol gösterdik ; o ya şükredici, ya da nankör inkarcı olur.

6 Diyanet Vakfı

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

7 Edip Yüksel

Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.

9 Fizilal-il Kuran

Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur.

10 Gültekin Onan

Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da (pek) kafir.

11 Hasan Basri Çantay

Gerçek, biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici (olsun o), ister nankör (kâfir).

12 İbni Kesir

Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki Biz, onu (Allah´a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah´a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah´a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.

14 Muhammed Esed

Gerçek şu ki, Biz ona yolu/yöntemi gösterdik; şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır).

15 Muslim Shahin

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.

17 Rowwad Translation Center

Biz ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister kâfir olur.

18 Şaban Piriş

Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük.

19 Shaban Britch

Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister kâfir olur.

20 Suat Yıldırım

Ona yolu da gösterdik: artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

21 Süleyman Ateş

Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nankör olur.

22 Tefhim-ul Kuran

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.