Skip to main content

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًاۙ  ( المرسلات: ٢ )

And the winds that blow
فَٱلْعَٰصِفَٰتِ
esip
violently
عَصْفًا
savuranlara

fel`âṣifâti `aṣfâ. (al-Mursalāt 77:2)

Diyanet Isleri:

Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

English Sahih:

And the winds that blow violently ([77] Al-Mursalat : 2)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şiddetle esip yelenlere.