Skip to main content
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
ve yayanlara
نَشْرًا
yaydıkça

vennâşirâti neşrâ.

Diyanet Isleri:

Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Bulutları yayıp sürenlere.

2 Adem Uğur

(Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;

3 Ali Bulaç

Yaydıkça yayanlara.

4 Ali Fikri Yavuz

Yer yüzüne şeriatleri yayan melekler hakkı için,

5 Celal Yıldırım

(Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden) ayırdettikçe edenlere,

6 Diyanet Vakfı

(Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;

7 Edip Yüksel

Yaydıkça yayanlara,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yaydıkça yayanlara,

9 Fizilal-il Kuran

Her yana dağıtanlara,

10 Gültekin Onan

Yaydıkça yayanlara.

11 Hasan Basri Çantay

(şeriatın hükümlerini yer yüzünde) iyiden iyi yayan,

12 İbni Kesir

Veya yaydıkça yayanlara.

13 İskender Ali Mihr

Dağıtıp yayanlara andolsun.

14 Muhammed Esed

Düşün bu (mesaj)ları, (hakikati) dört bir yana yayan,

15 Muslim Shahin

(Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve yaymakla yayıverenlere.

17 Rowwad Translation Center

Yaydıkça yayanlara.

18 Şaban Piriş

Yaydıkça yayanlara..

19 Shaban Britch

Yaydıkça yayanlara;

20 Suat Yıldırım

Tohumlarını yaydıkça yayanlar,

21 Süleyman Ateş

Yaydıkça yayanlara,

22 Tefhim-ul Kuran

Yaydıkça yayanlara,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Dağıtıp yayanlara/diriltip harekete getirenlere,