Skip to main content
إِنَّمَا
ki mutlaka
تُوعَدُونَ
size va'dedilen
لَوَٰقِعٌ
elbette olacaktır

innemâ tû`adûne levâḳi`.

Diyanet Isleri:

Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

2 Adem Uğur

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

3 Ali Bulaç

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

4 Ali Fikri Yavuz

Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

5 Celal Yıldırım

(4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va´dolunan elbette meydana gelecektir.

6 Diyanet Vakfı

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

7 Edip Yüksel

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

9 Fizilal-il Kuran

Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

10 Gültekin Onan

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

11 Hasan Basri Çantay

Ki size va´d (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

12 İbni Kesir

Size vaadedilen mutlaka olacaktır.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

14 Muhammed Esed

Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir.

15 Muslim Shahin

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

17 Rowwad Translation Center

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

18 Şaban Piriş

Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

19 Shaban Britch

Size vadedilen elbette gerçekleşecektir.

20 Suat Yıldırım

Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

21 Süleyman Ateş

(Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

22 Tefhim-ul Kuran

Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.