Skip to main content
فِى لَوْحٍ
bir levhadadır
مَّحْفُوظٍۭ
korunan

fî levḥim maḥfûż.

Diyanet Isleri:

Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Korunmuş levhada.

2 Adem Uğur

Levh-i Mahfuz´dadır.

3 Ali Bulaç

Levh-i Mahfuz'dadır.

4 Ali Fikri Yavuz

Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

5 Celal Yıldırım

Levh-i Mahfûz´dadır.

6 Diyanet Vakfı

Levh-i Mahfuz'dadır.

7 Edip Yüksel

Korunmuş bir ana levhadadır.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Levhi Mahfuz'dadır.

9 Fizilal-il Kuran

Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz´da)´dır.

10 Gültekin Onan

Levh-i Mahfuz´dadır.

11 Hasan Basri Çantay

Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

12 İbni Kesir

Levh-i Mahfuz´dadır.

13 İskender Ali Mihr

(O), Levhi Mahfuz´dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

14 Muhammed Esed

kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).

15 Muslim Shahin

Levh-i Mahfuzda bulunan.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Mahfûz olan bir levhadadır.

17 Rowwad Translation Center

O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da) dır.

18 Şaban Piriş

Levh-i Mahfuz’dadır.

19 Shaban Britch

Levh-i Mahfuz’dadır.

20 Suat Yıldırım

Hayır, hayır! Kur'ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir.O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

21 Süleyman Ateş

Korunan bir levhada(yazılı)dır.

22 Tefhim-ul Kuran

Levh-i Mahfuz´dadır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.