Skip to main content

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ  ( الصافات: ١٦٩ )

lakunnā
لَكُنَّا
niscaya kami menjadi
ʿibāda
عِبَادَ
hamba-hamba
l-lahi
ٱللَّهِ
Allah
l-mukh'laṣīna
ٱلْمُخْلَصِينَ
orang-orang yang ikhlas

Lakunnā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna. (aṣ-Ṣāffāt 37:169)

Artinya:

tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan (dari dosa).” (QS. [37] As-Saffat : 169)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Kami akan beriman kepada Allah, beribadah dengan ikhlas, dan tidak akan mengingkari syariat yang diturunkan kepada kami.”