Skip to main content

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَۖ   ( ٱلصَّافَّات: ٧٥ )

walaqad
وَلَقَدْ
dan sesungguhnya
nādānā
نَادَىٰنَا
telah menyeru Kami
nūḥun
نُوحٌ
Nuh
falaniʿ'ma
فَلَنِعْمَ
maka sebaik-baik
l-mujībūna
ٱلْمُجِيبُونَ
yang memperkenankan

“Wa Laqad Nādānā Nūĥun Falani`ma Al-Mujībūna.” (aṣ-Ṣāffāt/37:75)

Artinya:

“Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.” (QS. As-Saffat: 75)

Bukti penghancuran para pendurhaka dan penyelamatan hamba-hamba Allah yang saleh tampak pada kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami perihal kaumnya yang membangkang, maka sungguh Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.