Skip to main content

ஸூரத்து முஹம்மது வசனம் ௧௫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗفِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاۤءٍ غَيْرِ اٰسِنٍۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚوَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ەۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۗوَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ  ( محمد: ١٥ )

A parable
مَّثَلُ
தன்மையாவது
(of) Paradise which
ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى
சொர்க்கத்தின்/எது
is promised
وُعِدَ
வாக்களிக்கப்பட்டது
(to) the righteous
ٱلْمُتَّقُونَۖ
இறையச்ச முள்ளவர்களுக்கு
Therein
فِيهَآ
அதில்
(are) rivers
أَنْهَٰرٌ
ஆறுகளும்
of water
مِّن مَّآءٍ
தண்ணீரின்
not polluted
غَيْرِ ءَاسِنٍ
துர் வாடை வீசாத
and rivers
وَأَنْهَٰرٌ
ஆறுகளும்
of milk
مِّن لَّبَنٍ
பாலின்
not changes
لَّمْ يَتَغَيَّرْ
மாறவில்லை
its taste
طَعْمُهُۥ
அதன் ருசி
and rivers
وَأَنْهَٰرٌ
ஆறுகளும்
of wine
مِّنْ خَمْرٍ
மதுவின்
delicious
لَّذَّةٍ
ருசியான
to (the) drinkers
لِّلشَّٰرِبِينَ
அருந்துபவர்களுக்கு
and rivers
وَأَنْهَٰرٌ
ஆறுகளும்
of honey
مِّنْ عَسَلٍ
தேனின்
purified
مُّصَفًّىۖ
தூய்மையான(து)
and for them
وَلَهُمْ
இன்னும் அவர்களுக்கு
therein
فِيهَا
அதில்
of all
مِن كُلِّ
எல்லாவற்றிலிருந்து(ம்)
fruits
ٱلثَّمَرَٰتِ
கனிகள்
and forgiveness
وَمَغْفِرَةٌ
மன்னிப்பும்
from their Lord
مِّن رَّبِّهِمْۖ
அவர்களின் இறைவனிடமிருந்து
like he who like he who
كَمَنْ هُوَ
போன்று/எவர்(கள்)/ அவர்(கள்)
(will) abide forever
خَٰلِدٌ
நிரந்தரமானவர்(கள்)
in the Fire
فِى ٱلنَّارِ
நரகத்தில்
and they will be given to drink
وَسُقُوا۟
இன்னும் புகட்டப்படுவார்கள்
water
مَآءً
நீரை
boiling
حَمِيمًا
கொதிக்கின்றது
so it cuts into pieces
فَقَطَّعَ
அது துண்டு துண்டாக ஆக்கிவிடும்
their intestines
أَمْعَآءَهُمْ
குடல்களை அவர்களின்

Masalul jannatil latee wu'idal muttaqoona feehaaa anhaarum mim maaa'in ghayri aasininw wa anhaarum mil labanil lam yataghaiyar ta'muhoo wa anhaarum min khamril lazzatil lishshaaribeena wa anhaarum min 'asalim musaffanw wa lahum feeha min kullis samaraati wa maghfiratum mir Rabbihim kaman huwa khaalidun fin naari wa suqoo maaa'an hameeman faqatta'a am'aaa'ahum (Muḥammad 47:15)

Abdul Hameed Baqavi:

இறை அச்சமுடையவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட சுவனபதியின் தன்மையாவது: அதில் தீங்கற்ற (பரிசுத்தமான) நீரருவிகள் இருக்கின்றன. பரிசுத்தமான ருசி மாறாத பாலாறுகளும் இருக்கின்றன. திராட்சை ரச ஆறுகளும் இருக்கின்றன. அது குடிப்பவர்களுக்குப் பேரின்பமளிக்கக்கூடியது. தெளிவான தேனாறுகளும் இருக்கின்றன. அன்றி, அதில் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான கனிவர்க்கங்கள் இருப்பதுடன், இறைவனின் மன்னிப்பும் அவர்களுக்கு உண்டு. (இத்தகைய இன்பங்களை அனுபவிப் பவனுக்கு) நரகத்தில் என்றென்றுமே தங்கியிருந்து, கொதிக்கும் நீர் புகட்டப்பட்டு, குடல்களெல்லாம் துண்டு துண்டாகிவிடக்கூடிய நரகவாசி ஒப்பாக முடியுமா?

English Sahih:

Is the description of Paradise, which the righteous are promised, wherein are rivers of water unaltered, rivers of milk the taste of which never changes, rivers of wine delicious to those who drink, and rivers of purified honey, in which they will have from all [kinds of] fruits and forgiveness from their Lord... [Are its inhabitants] like those who abide eternally in the Fire and are given to drink scalding water that will sever their intestines? ([47] Muhammad : 15)

1 Jan Trust Foundation

பயபக்தியுடையவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டுள்ள சுவர்க்கத்தின் உதாரணமாவது| அதில் மாறுபடாத தெளிந்த நீரைக் கொண்ட ஆறுகளும், தன் சுவை மாறாத பாலாறுகளும், அருந்துவோருக்கு இன்பமளிக்கும் மது ரச ஆறுகளும், தெளிவான தேன் ஆறுகளும் இருக்கின்றன; இன்னும், அதில் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான கனிவகைகளும், தங்கள் இறைவனின் மன்னிப்பும் உண்டு. (இத்தகையோர்) நரகத்தில் எவன் என்றென்றுமே தங்கியிருந்து, கொதிக்கும் நீர் புகட்டப்பட்டு (அதனால்) குடல்களெல்லாம் துண்டு துண்டாகிவிடுமோ அவனுக்கு ஒப்பாவாரா?