Skip to main content

ஸூரத்துள் ளுஹா வசனம் ௫

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۗ  ( الضحى: ٥ )

And soon will give you
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
இன்னும் திட்டமாக உமக்குக் கொடுப்பான்
your Lord
رَبُّكَ
உம் இறைவன்
then you will be satisfied
فَتَرْضَىٰٓ
ஆகவே நீர் திருப்தியடைவீர்

Wa la sawfa y'uteeka rabbuka fatarda (aḍ-Ḍuḥā 93:5)

Abdul Hameed Baqavi:

உங்களது இறைவன் மென்மேலும் (பல உயர் பதவிகளை) உங்களுக்கு அளிப்பான். (அவைகளைக் கொண்டு) நீங்கள் திருப்தியடைவீர்கள்.

English Sahih:

And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. ([93] Ad-Duhaa : 5)

1 Jan Trust Foundation

இன்னும், உம்முடைய இறைவன் வெகு சீக்கிரம் உமக்கு (உயர் பதவிகளைக்) கொடுப்பான்; அப்பொழுது நீர் திருப்தியடைவீர்.