Skip to main content
بِسْمِ
adıyla
ٱللَّهِ
Allah'ın
ٱلرَّحْمَٰنِ
Rahman
ٱلرَّحِيمِ
Rahim

bismi-llâhi-rraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Rahman ve rahim Allah adiyle

2 Adem Uğur

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

3 Ali Bulaç

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

4 Ali Fikri Yavuz

O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.)

5 Celal Yıldırım

BİSMİ´LLAHİ´R-RAHMÂNİ´R-RAHÎM

6 Diyanet Vakfı

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

7 Edip Yüksel

Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

9 Fizilal-il Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

10 Gültekin Onan

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

11 Hasan Basri Çantay

(1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

12 İbni Kesir

Rahman, Rahim olan Allah´ın adıyla

13 İskender Ali Mihr

Bismillâhirrahmânirrahîm.

14 Muhammed Esed

RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA

15 Muslim Shahin

Bismillâhirrahmânirrahîm

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ´nın ismiyle (tilâvete başlarım).

17 Rowwad Translation Center

Bismillâhirrahmânirrahîm

18 Şaban Piriş

Bismillahirrahmânirrahîm.

19 Shaban Britch

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...

20 Suat Yıldırım

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59,22-24]

21 Süleyman Ateş

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

22 Tefhim-ul Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

23 Yaşar Nuri Öztürk

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...