Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
بِسْمِ
adıyla
ٱللَّهِ
Allah'ın
ٱلرَّحْمَٰنِ
Rahman
ٱلرَّحِيمِ
Rahim

bismi-llâhi-rraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

Abdulbaki Gölpınarlı

Rahman ve rahim Allah adiyle

Adem Uğur

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Ali Bulaç

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

Ali Fikri Yavuz

O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.)

Celal Yıldırım

BİSMİ´LLAHİ´R-RAHMÂNİ´R-RAHÎM

Diyanet Vakfı

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

Edip Yüksel

Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Fizilal-il Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

Gültekin Onan

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

Hasan Basri Çantay

(1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

İbni Kesir

Rahman, Rahim olan Allah´ın adıyla

İskender Ali Mihr

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Muhammed Esed

RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA

Muslim Shahin

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ömer Nasuhi Bilmen

Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ´nın ismiyle (tilâvete başlarım).

Rowwad Translation Center

Bismillâhirrahmânirrahîm

Şaban Piriş

Bismillahirrahmânirrahîm.

Shaban Britch

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...

Suat Yıldırım

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59,22-24]

Süleyman Ateş

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

Tefhim-ul Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

Yaşar Nuri Öztürk

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...