Skip to main content
وَحَنَانًا
ve bir rahmet
مِّن لَّدُنَّا
katımızdan
وَزَكَوٰةًۖ
ve temizlik
وَكَانَ
ve oldu
تَقِيًّا
sakınan (bir kimse)

veḥanânem mil ledünnâ vezekâh. vekâne teḳiyyâ.

Diyanet Isleri:

"Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Katımızdan ona bir kalb yumuşaklığı, bir temizlik ihsan ettik ve o, mabudundan çekinirdi.

2 Adem Uğur

Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

3 Ali Bulaç

Katımız'dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

4 Ali Fikri Yavuz

Hem de tarafımızdan bir merhamet ve günahlardan bir pâklik verdik. O çok takvâ sahibi idi.

5 Celal Yıldırım

(12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi.

6 Diyanet Vakfı

Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

7 Edip Yüksel

Ek olarak katımızdan bir şefkat ve dürüstlük... Erdemli birisiydi.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.

9 Fizilal-il Kuran

Yine ona tarafımızdan sevecenlik ve kalp temizliği bağışladık. O kötülüklerden sakınan bir kimse idi.

10 Gültekin Onan

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

11 Hasan Basri Çantay

(12-13-14) (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

12 İbni Kesir

Katımızdan bir kalb yumuşaklığı ile safiyet verdik. O, takva sahibi biri idi.

13 İskender Ali Mihr

Ve katımızdan ona, sevgi ve zekât (nefs tezkiyesi) (verdik). Ve o, takva sahibi oldu.

14 Muhammed Esed

ve katımızdan bir ruh inceliği ve arınmışlık... Öyle ki, Bize karşı o (her zaman) bilinç ve duyarlık içinde idi;

15 Muslim Shahin

Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve O´na tarafımızdan bir rahmet, bir nezahet (verdik) ve çok muttakî oldu.

17 Rowwad Translation Center

Katımızdan bir merhamet ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

18 Şaban Piriş

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

19 Shaban Britch

Katımızdan bir merhamet ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

20 Suat Yıldırım

“Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl!” dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik.O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

21 Süleyman Ateş

Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günahlardan) korunan oldu.

22 Tefhim-ul Kuran

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik.) O, çok takva sahibi biriydi.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.