Skip to main content
وَبَرًّۢا
ve iyilik ediciydi
بِوَٰلِدَيْهِ
ana babasına
وَلَمْ
ve
يَكُن
değildi
جَبَّارًا
baş kaldıran
عَصِيًّا
bir zorba

veberram bivâlideyhi velem yekün cebbâran `aṣiyyâ.

Diyanet Isleri:

"Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Anasınababasına iyilik ederdi ve cebbar ve asi değildi.

2 Adem Uğur

Ana babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.

3 Ali Bulaç

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.

4 Ali Fikri Yavuz

Ebeveynine de ihsankârdı, zorba ve isyankâr değildi.

5 Celal Yıldırım

(12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi.

6 Diyanet Vakfı

Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankar bir zorba değildi.

7 Edip Yüksel

Ana babasına karşı iyi davranırdı, asla bir zorba ve isyankâr olmadı.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.

9 Fizilal-il Kuran

Yine ona ana babasına bağlılık duygusu aşıladık. O dik kafalı, serkeş ve huysuz biri değildi.

10 Gültekin Onan

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.

11 Hasan Basri Çantay

(12-13-14) (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

12 İbni Kesir

Anasına ve babasına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi.

13 İskender Ali Mihr

Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.

14 Muhammed Esed

ve ana babasına karşı saygı ve gözetme tavrı içinde; asla zorba ya da dik başlı biri değildi.

15 Muslim Shahin

Anababasına çok iyi davranırdı; o, isyankar bir zorba değildi .

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve anasıyla babasına itaatkâr idi ve bir zorba, isyankâr değildi.

17 Rowwad Translation Center

Ana babasına karşı itaatkârdı. Büyüklük taslayan ve isyankâr bir kimse değildi.

18 Şaban Piriş

Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi.

19 Shaban Britch

Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankâr değildi.

20 Suat Yıldırım

“Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl!” dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik.O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

21 Süleyman Ateş

Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi.

22 Tefhim-ul Kuran

Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.