Skip to main content
وَلَقَدْ
zaten
مَنَنَّا
biz lutufta bulunmuştuk
عَلَيْكَ
sana
مَرَّةً
bir kez
أُخْرَىٰٓ
daha

veleḳad menennâ `aleyke merraten uḫrâ.

Diyanet Isleri:

Allah: "Ey Musa! İstediğin sana verildi" dedi, "Zaten sana başka bir defa da iyilikte bulunmuş ve annene vahyedilmesi gerekeni vahyetmiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak; su onu kıyıya atar, Bana da, ona da düşman olan biri onu alır. Ey Musa! Gözümün önünde yetişesin diye seni sevimli kıldım."

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki bir kere daha lutfetmiştik sana.

2 Adem Uğur

Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

3 Ali Bulaç

"Andolsun, Biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk."

4 Ali Fikri Yavuz

And olsun, biz, sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik.”

5 Celal Yıldırım

And olsun ki, biz bir başka defa da sana minnette bulunup lütfetmiştik.

6 Diyanet Vakfı

Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

7 Edip Yüksel

"Sana bir kez daha lütufta bulunduk."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"And olsun biz, sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik"

9 Fizilal-il Kuran

Biz, bundan önce de bir kere daha sana lütufta bulunmuştuk.

10 Gültekin Onan

"Andolsun, biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk."

11 Hasan Basri Çantay

(37-38-39) «Andolsun ki biz sana diğer bir zamanda, anana vahyolunacak şey´i ilham etdiğimiz vakıtda da lutf etmiş ve (kendisine): — Onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın, onu benim de, kendisinin de düşmanı olan biri alacak diye (emreylemişdik). Sana karşı (Ey Musa) gözümün önünde yetişdirilmen için kendimden bir sevgi bırakmışdım.

12 İbni Kesir

Zaten sana, başka bir defa daha lutufta bulunmuştuk.

13 İskender Ali Mihr

Ve andolsun ki seni, bir kere daha ni´metlendirdik (ni´metlendirmiştik).

14 Muhammed Esed

"Zaten sana geçmişte bir kere daha lütufda bulunmuştuk;

15 Muslim Shahin

Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Ve andolsun ki, sana başka defa da ihsanda bulunmuşuzdur.»

17 Rowwad Translation Center

"Andolsun ki sana başka bir sefer daha lütufta bulunmuştuk.''

18 Şaban Piriş

Sana bir defa daha iyilikte bulunmuştuk.

19 Shaban Britch

Sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

20 Suat Yıldırım

“Mûsâ!” dedi, “istediklerin sana verildi. Zaten başka bir sefer de sana lütufta bulunmuştuk.” [28,7-13] {KM, Çıkış 2,1-10}

21 Süleyman Ateş

Zaten biz sana bir kez daha lutufta bulunmuştuk.

22 Tefhim-ul Kuran

«Andolsun, biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Yemin olsun, sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk."