Skip to main content
إِنْ
değildir
هُوَ
O
إِلَّا
başka bir şey
رَجُلٌۢ
bir adam(dan)
بِهِۦ
kendisinde
جِنَّةٌ
delilik bulunan
فَتَرَبَّصُوا۟
hele gözetleyin
بِهِۦ
onu
حَتَّىٰ
kadar
حِينٍ
bir süreye

in hüve illâ racülüm bihî cinnetün feterabbeṣû bihî ḥattâ ḥîn.

Diyanet Isleri:

Milletinin inkarcı ileri gelenleri: "Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle birşey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir süreye kadar onu gözetleyin" dediler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Bu, deliliğe tutulmuş bir adam ancak, artık bir zamanadek gözetleyin bunu.

2 Adem Uğur

Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.

3 Ali Bulaç

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

4 Ali Fikri Yavuz

O, ancak kendisinde cinnet bulunan bir adamdır. Bu itibarla bir zamana kadar onu bekleyin (belki akıllanır).”

5 Celal Yıldırım

«Bu şüphesiz kendisinde cinnet (belirtisi) bulunan bir adamdır. Bir süre onu gözetip bekleyelim.»

6 Diyanet Vakfı

"Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım."

7 Edip Yüksel

O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım."

9 Fizilal-il Kuran

Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.

10 Gültekin Onan

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

11 Hasan Basri Çantay

«Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o! Binâen´aleyh bir zamana kadar onu gözetleyin»!

12 İbni Kesir

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bir süreye kadar onu gözetleyin.

13 İskender Ali Mihr

O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde, onu belli bir süre bekleyin (gözetim altında tutun)!

14 Muhammed Esed

Kaçık bir adamdan başka biri değil o; bunun için, siz o´nu bir süre gözaltında tutun".

15 Muslim Shahin

«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.»

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Bu başka değil, kendisinde cinnet bulunan bir erkek. Binaenaleyh O´nu bir zamana kadar gözetiniz.»

17 Rowwad Translation Center

O ancak, cinlenmiş (kendisine delilik isabet eden) bir adam, öyleyse bir müddet onu (bırakıp) bekleyin.

18 Şaban Piriş

O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin.

19 Shaban Britch

O ancak, cinlenmiş bir adam, öyleyse bir müddet onu (bırakıp) bekleyin.

20 Suat Yıldırım

Halkından ileri gelen birtakım kâfirler: “Bu,” dediler, “sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor.” “Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.”

21 Süleyman Ateş

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir şey değildir. Hele bir süreye kadar onu gözetleyin. He is only a man in whom is a madness, so watch him for a while.

22 Tefhim-ul Kuran

«O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."