Skip to main content
وَٱلْخَٰمِسَةُ
beşinci defasında
أَنَّ
kuşkusuz
لَعْنَتَ
la'netinin
ٱللَّهِ
Allah'ın
عَلَيْهِ
kendi üzerine olmasını diler
إِن
eğer
كَانَ
ise
مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ
yalan söyleyenlerden

velḫâmisetü enne la`nete-llâhi `aleyhi in kâne mine-lkâẕibîn.

Diyanet Isleri:

Karılarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahidleri olmayanların şahidliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde, eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisine olmasını diler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Beşincide, yalancılardansam Allah'ın laneti yalancıya diye tanıklık eder.

2 Adem Uğur

(6-7) Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah´ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

3 Ali Bulaç

Beşinci (yemini) ise, eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dir.

4 Ali Fikri Yavuz

Beşinci defa şöyle demelidir: “- Eğer yalancılardan ise, Allah’ın lâneti muhakkak üzerine olsun”.

5 Celal Yıldırım

Beşinci defa, eğer yalancılardan ise Allah´ın lanetinin kendi üzerine olmasını söylemesidir.

6 Diyanet Vakfı

Beşinci defa da: eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

7 Edip Yüksel

Beşinci yeminde de, yalancı olduğu taktirde ALLAH'ın lanetinin kendisi üzerine olmasını diler.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

9 Fizilal-il Kuran

Beşinci keresinde de «Eğer yalan söylüyorsam, Allah´ın lanetine uğrayayım» demeleri gerekir.

10 Gültekin Onan

Beşinci (yemini) ise, eğer yalan söyleyenlerdense, Tanrı´nın lanetinin muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dir.

11 Hasan Basri Çantay

Beşinci (şehâdet) de eğer yalancılardan ise Allahın lâ´neti muhakkak kendisinin üstüne (olmasını ifâde etmesi) dir.

12 İbni Kesir

Beşincisi de; eğer yalancılardan ise Allah´ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır.

13 İskender Ali Mihr

Ve (yeminin) beşincisi, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah´ın lânetinin kendi üzerine olmasıdır.

14 Muhammed Esed

ve beşincisinde de, (bu suçlamayı yapan kişi), eğer yalancılardansa, Allah´ın lanetine razı olduğunu (ifade etsin).

15 Muslim Shahin

beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Beşincisi de; «Eğer yalancılardan olmuş ise üzerine hakikaten Allah´ın lâneti olsun,» (şeklinde) demektir.

17 Rowwad Translation Center

Beşincisi, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

18 Şaban Piriş

Beşincisi, eğer yalan söyledi ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemektir.

19 Shaban Britch

Beşincisi, eğer yalan söyledi ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemektir.

20 Suat Yıldırım

Kendi eşlerini zina etmekle suçlayıp da buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise, kendilerinin doğru söylediklerine dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder, beşinci kere ise, yalancı olması halinde, Allah'ın lânetinin kendi üzerine gelmesini isterler.

21 Süleyman Ateş

Beşinci defa da: Eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın la'netinin kendi üzerine olmasını diler.

22 Tefhim-ul Kuran

Beşinci (yemini) ise, eğer yalan söyleyenlerdense, Allah´ın lanetinin muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Beşincide, eğer yalancılardansa, Allah'ın laneti üzerine olsun diye söz söyler.